Certifikáty

Prostřednictvím certifikátů je ověřována komunikace mezi ERA Serverem a jednotlivými prvky ERA infrastruktury (ERA Agentem, ERA Proxy ...). K ověření komunikace dojde v případě, kdy jsou používané certifikáty platné a podepsané stejnou certifikační autoritou.

Podle následujících kroků si vytvoříte novou certifikační autoritu a klientské certifikáty přímo z ERA Web Console:

Vytvoření nové certifikační autority

Importování veřejného klíče

Exportování veřejného klíče

Exportování veřejného klíče v Base64 formátu

Vytvoření nového klientského certifikátu

oVytvoření certifikátu

oExportování certifikátu

oVytvoření APN certifikátu

oZamítnutí certifikátu

oVyužití certifikátu

oZměna certifikátu ERA serveru

oPoužití vlastních certifikátů

oNahrazení certifikátů

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

macOS nepodporuje certifikáty, jejichž platnost je  19.1.2038 a pozdější. ERA Agent běžící na macOS s takovým certifikátem se nepřipojí k ERA serveru.