Klientské certifikáty

Prostřednictvím certifikátů je ověřována komunikace probíhající mezi ERA Serverem a jednotlivými prvky ERA infrastruktury.

icon_plus Nový...
Po kliknutí na toto tlačítko můžete vytvořit nový certifikát pro ERA Agenta, ERA Proxy, ERA Server a další komponenty ERA infrastruktury.

icon_plus APN/DEP certifikát

Po kliknutí vytvoříte APN/DEP certifikát, který používá ERA MDC pro komunikaci s mobilními Apple zařízeními.

icon_cert_usage Využití certifikátu

Kliknutím zjistíte, kolik klientů využívá tento certifikát.

icon_edit Změnit...
Pomocí této možnosti můžete upravit již existující certifikát.

icon_exportExportovat...
Exportuje vybraný certifikát do souboru. Certifikát v tomto formátu je vyžadován při lokální instalaci ERA Agenta a dalších komponent ERA infrastruktury.

icon_export Exportovat jako Base64...
Exportuje vybraný certifikát do .txt souboru. Certifikát v tomto formátu je vyžadován při nasazování virtuální appliance například ERA Proxy nebo ERA MDC.

Zamítnout...
Pokud již daný certifikát nepoužíváte, můžete jej Zamítnout a zrušit jeho platnost.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Zamítnutí certifikátu je nevratný proces a zamítnuté certifikáty již nebude možné nikdy použít. Před tím, než certifikát zamítnete se ujistěte, že jej nepoužívá žádná komponenta ERA infrastruktury. V opačném případě by ERA Agent nebo jiný prvek ERA infrastruktury (ERA Proxy, ERA MDC...) přestal komunikovat a museli byste jej znovu přeinstalovat.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti můžete přesunout certifikáty nebo certifikační autority do jiné statické skupiny a umožnit k nim přístup dalším uživatelům. Pro více informací se podívejte na příklad jak sdílet certifikáty.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že uvidíte pouze certifikáty, které jsou ve vaší domovské skupině a máte přístup pro čtení certifikátů. Certifikáty vytvořené v průběhu instalace jsou umístěny v nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a má k nim standardně přístup pouze administrátor.

Zobrazit zamítnuté – kliknutím si zobrazíte všechny zamítnuté certifikáty.

Certifikát ERA Agenta pro asistovanou instalaci – tento certifikát se automaticky vytvořil v průběhu instalace ERA Serveru a automaticky se použije pokud ERA Agenta instalujete lokálně a využijete možnosti asistované instalace.

Přístup skupiny

access_group

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé kteří jsou členem dané skupiny.