Namapování doménové bezpečnostní skupiny

Pro namapování bezpečností skupiny z Active Directory přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Přístupová oprávnění > Uživatelé, klikněte na tlačítko Uživatelé a vyberte možnost Nová namapovaná doménová bezpečnostní skupina....

icon_details_hoverPoznámka:

Níže uvádíme důležité kroky, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste si proces vytvoření namapované doménové skupiny co nejvíce usnadnili.

1.Rozhodněte se, jaká statická skupina bude pro uživatele domovská. V případě potřeby nejprve skupinu vytvořte.

2.Rozhodněte se, k jakým částem konzole mají mít uživatelé práva. V případě potřeby nejprve vytvořte novou sadu oprávnění.

Dále již postupujte podle kroků v této kapitole.

admin_map_group_domain_security

icon_section Obecné

Doménová skupina

Zadejte název skupiny, volitelně popis. Protože je skupina identifikována pomocí SID, klikněte na tlačítko Vybrat a vyberte ze seznamu konkrétní doménovou skupinu.

Účet

Možnost Zapnuto ponechte vybranou, pokud mají být účty uživatelů v dané skupině aktivní.

Zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě odhlášen z ERA Web Console.

Můžete ke skupině přiřadit e-mail a telefon.

icon_section Sady oprávnění

Přiřaďte skupině potřebné oprávnění. Použít můžete předdefinované sady oprávnění: Sada oprávnění pouze pro čtení, Sada oprávnění pro asistovanou instalaci nebo Sada administrátorských oprávnění, případně si můžete vytvořit vlastní sadu oprávnění.

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ:

Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní, protože uživatelé získají přístup ke všem objektům v ERA. Pokud uživateli nepřiřadíte žádnou sadu oprávnění, nedokáže se přihlásit do konzole.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené skupině. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a namapování doménové skupiny dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.