Upotreba čarobnjaka za pokretanje

Kada se prvi put prijavite na web-konzolu, pojavit će se čarobnjak za pokretanje za ESET Remote Administrator. Taj će vam čarobnjak pružiti osnovna objašnjenja o važnim odjeljcima ERA web-konzole, ERA agentu i sigurnosnom programu tvrtke ESET. Moći ćete pročitati o računalima, grupama, zadacima, ERA agentu i programu ESET Endpoint Security 6 ili ESET Endpoint Antivirus 6.

Zadnji korak čarobnjaka za pokretanje koji se zove Instalacija pomoći će vam da stvorite paket instalacijskog programa cjelovitog rješenja (koji će uključivati ERA agent i sigurnosni program tvrtke ESET).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Stvoreni instalacijski paket ima oblik .exe datoteke i vrijedi samo za Windows.

Ako se ne želite koristiti čarobnjakom, kliknite Zatvori čarobnjak za pokretanje. Otvorit će se ERA web-konzola. Čarobnjak se neće prikazati sljedeći put kada se prijavite na ERA web-konzolu. Da bi se čarobnjak za pokretanje opet pojavio nakon prijave, morate ponovno postaviti pohranjeno stanje korisnika. Detalje potražite u korisničkim postavkama.

Osim uporabe čarobnjaka, možete i izravno stvoriti instalacijski program cjelovitog rješenja tako da kliknete Instaliraj ERA agent... u odjeljku Brze veze na traci izbornika.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako želite stvoriti paket instalacijskog programa, vašem korisničkom računu mora biti dodijeljen skup administratorskih dopuštenja. Ako korisnički račun ima skup dopuštenja za instalaciju potpomognutu serverom ili skup dopuštenja pregledavatelja, čarobnjak za pokretanje prikazat će se bez zadnjeg koraka Instalacija, pa korisnik neće moći stvoriti paket instalacijskog programa.

Za stvaranje paketa instalacijskog programa učinite sljedeće:

1.Jezik – s padajućeg popisa podržanih jezika odaberite jezik za instalacijski program.

2.Proizvod – kliknite da biste s popisa odabrali instalacijsku datoteku sigurnosnog programa tvrtke ESET. Ako odaberete verziju 6.3 ili stariju, automatska aktivacija proizvoda neće funkcionirati. Morat ćete aktivirati proizvod kasnije. Sigurnosni program tvrtke ESET verzije 6.4 ili novije automatski će se aktivirati tijekom instalacije.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako ne vidite instalacijske datoteke za program, provjerite jeste li postavili repozitorij na AUTOMATSKI ODABIR. Pogledajte odjeljak Napredne postavke pod Postavke servera.

3.Odabir licence (nije obavezno) – možete dodati licencu jednom od metoda opisanih u odjeljku Licence. Ako već imate licence pod Upravljanje licencama, jednostavno odaberite licencu koja će se upotrijebiti za aktivaciju sigurnosnog programa tvrtke ESET tijekom instalacije. Ako ne odaberete licencu, možete stvoriti instalacijski program bez nje i aktivirati proizvod kasnije.

4.Ako kliknete potvrdni okvir Napredno, moći ćete odabrati certifikat agenta i prema potrebi unijeti pristupni izraz za certifikat. Na primjer, ako ste naveli pristupni izraz tijekom instalacije sustava ERA ili ako upotrebljavate prilagođeni certifikat s pristupnim izrazom. U protivnom polje Pristupni izraz za certifikat ostavite prazno.

startup_installer

5.Kliknite Stvori instalacijski program i stvorit će se datoteke paketa instalacijskog programa cjelovitog rješenja za 32-bitni i 64-bitni operacijski sustav. Kliknite željenu verziju da biste je počeli preuzimati. Nakon dovršetka preuzimanja, od vas će se tražiti da odaberete lokaciju na koju će se datoteka spremiti (npr. ERA_Installer_x32_en_US.exe ili ERA_Installer_x64_en_US.exe), kliknite Spremi datoteku.

6.Pokrenite datoteku paketa instalacijskog programa cjelovitog rješenja na klijentskom računalu. Detaljne upute potražite u čarobnjaku za cjelovito postavljanje agenta.