Postavljanje novog certifikata ERA servera

Certifikat vašeg ERA servera stvara se tijekom instalacije i distribuira ERA agentima i ostalim komponentama kako bi se omogućila njihova komunikacija s ERA serverom. Ako je potrebno, ERA server možete konfigurirati da koristi drugi certifikat ravnopravnog računala. Možete koristiti certifikat ERA servera (generiran automatski tijekom instalacije) ili Prilagođeni certifikat. Certifikat ERA servera potreban je za sigurnu TLS vezu i autorizaciju. Certifikat servera koristi se kako bi se osiguralo da se ERA agenti i ERA proxy serveri ne bi povezivali na nezakonite servere. Kliknite Alati > Postavke servera kako biste uredili postavke certifikata.

1.Kliknite Administracija > Postavke servera > otvorite odjeljak Veza, odaberite Promijeni certifikat.

server_settings

2.Odaberite jednu od dvije vrste certifikata ravnopravnih računala:

Certifikat Remote Administratora – kliknite Otvori certifikat i odaberite certifikat koji želite koristiti.

Prilagođeni certifikat – potražite svoj prilagođeni certifikat. Ako je u tijeku migracija, odaberite izvezeni certifikat sa starog ERA servera.

server_settings_custom_certf

3.Odaberite Prilagođeni certifikat, odaberite datoteku s certifikatom ERA servera .pfx koju ste izvezli sa starog servera pa kliknite U redu.

4.Ponovno pokrenite servis ERA servera, pogledajte članak u našoj bazi znanja.