Zadatak servera Instalacija agenta

Daljinska instalacija ERA agenta s pomoću zadatka servera vrši se iz odjeljka Administrator. Kliknite Zadatak servera > Instalacija agenta > Novo kako biste pokrenuli konfiguriranje novog zadatka.

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo da testirate masovnu instalaciju agenta u svojem okruženju prije korištenja za instalaciju ERA agenta na velik broj klijenata. Prije testiranja masovne instalacije postavite interval veze agenta prema svojim željama.

icon_section Osnovno

Unesite osnovne informacije o zadatku, primjerice naziv, opis (nije obavezno) i vrstu zadatka. Vrsta zadatka određuje postavke i kako će se zadatak ponašati. Označite potvrdni okvir pored Izvrši zadatak odmah nakon završetka kako bi se zadatak automatski pokrenuo kada kliknete Završi.

icon_section Postavke

Automatsko razrješavanje prikladnog agenta – ovu mogućnost odaberite ako imate više operacijskih sustava (Windows, Linux, Mac OS) u mreži i taj će zadatak za svaki sustav automatski pronaći prikladan instalacijski paket agenta koji je kompatibilan sa serverom.

Ciljevi – ovu mogućnost kliknite za odabir klijenata koji će biti primatelji zadatka.

Korisničko ime / lozinka – korisničko ime i lozinka za korisnika s dovoljno prava za daljinsko instaliranje agenta.

Naziv hosta servera (nije obavezno) – ovdje možete unijeti naziv hosta servera ako je različit za klijenta i server.

Certifikat ravnopravnog računala / ERA certifikat – to je sigurnosni certifikat i izdavatelj certifikata za instalaciju agenta. Možete odabrati standardni certifikat i standardni izdavatelj certifikata ili se koristiti prilagođenim certifikatima.

Prilagođeni certifikat – ako se za autorizaciju koristite prilagođenim certifikatom, potražite certifikat i odaberite ga prilikom instaliranja agenta. Dodatne informacije potražite u poglavlju Certifikati.

Pristupni izraz za certifikat – lozinka za certifikat, ona koju ste unijeli tijekom instalacije ERA servera (u koraku u kojem ste stvorili izdavatelj certifikata) ili lozinka za prilagođeni certifikat.

icon_details_hoverNAPOMENA

ERA server može automatski odabrati odgovarajući instalacijski paket ERA agenta za operacijski sustav. Da biste ručno odabrali paket, poništite odabir okvira Automatsko razrješavanje prikladnog agenta i odaberite neki od dostupnih agenata s popisa u ERA repozitoriju.

icon_section Cilj

Prozor Cilj omogućuje da navedete koji su klijenti (pojedinačna računala ili grupe) primatelji zadatka. Kliknite Dodaj ciljeve kako biste prikazali statičke i dinamičke grupe i njihove članove.

admin_dg_tasks_target_list

Odaberite klijente, kliknite U redu i nastavite do odjeljka Okidač.

icon_section Okidač – Određuje koji će događaj biti okidač za zadatak.

Što prije – Izvršava zadatak čim se klijent poveže s ESET Remote Administrator serverom i primi zadatak. Ako zadatak ne može biti izvršen do datuma isteka, bit će uklonjen iz reda čekanja – neće biti izbrisan, ali neće biti ni izvršen.

Zakazani okidač – Izvršava zadatak u odabrano vrijeme. Zadatak možete zakazati jednom, više puta ili koristeći CRON izraz.

Okidač dnevnika događaja – Izvršava zadatak temeljem događaja koji su ovdje navedeni. Okidač se uključuje kada se dogodi određeni događaj u dnevniku. Definirajte vrstu dnevnika, logički operator i kriterij za filtriranje koji će biti okidač za zadatak.

Pridruženi okidač dinamičke grupe – Ovaj okidač izvršava zadatak kada se klijent pridruži dinamičkoj grupu odabranoj u mogućnosti Cilj. Ako je odabrana statička grupa ili neki od klijenata pojedinačno, ova opcija neće biti dostupna.

icon_details_hoverNAPOMENA

Dodatne informacije o okidačima potražite u poglavlju Okidači.

icon_section Napredne postavke – regulacija – Regulacija se koristi za sprečavanje izvršenja zadatka ako je okidač za izvršenje događaj koji se često događa, primjerice Okidač dnevnika događaja ili Pridruženi okidač dinamičke grupe (pogledajte iznad). Dodatne informacije potražite u poglavlju Regulacija.

Kliknite Završi kada definirate primatelje zadatka i okidače za izvršenje zadataka.

icon_section Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane mogućnosti. Provjerite postavke i, ako su u redu, kliknite Završi. Zadatak je sada stvoren i spreman za korištenje.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako naiđete na probleme tijekom daljinske instalacije ERA agenta (zadatak servera Instalacija agenta ne uspije), pogledajte odjeljak vodiča Otklanjanje poteškoća.