Novi račun izvornog korisnika

Nakon što se prijavite na ERA web-konzolu, stvorite jedan račun izvornog korisnika ili njih više i konfigurirajte njihove skupove dopuštenja da biste omogućili različite razine upravljanja u programu ESET Remote Administrator.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ne preporučujemo uporabu standardnog računa ERA administratora kao uobičajenog korisničkog računa. On služi kao sigurnosna kopija ako se nešto dogodi uobičajenim korisničkim računima ili ako vas program zaključa itd. Možete se prijaviti s pomoću administratorskog računa da biste otklonili takve poteškoće.

Da biste stvorili novog izvornog korisnika, na kartici Administrator kliknite Prava pristupa > Korisnik, a zatim kliknite Korisnici ili Novo na dnu stranice.

Za stvaranje drugog administratorskog računa slijedite korake za stvaranje računa izvornog korisnika i dodijelite skup administratorskih dopuštenja tom računu.

admin_create_new_native_user1

icon_section Osnovno

Unesite Korisničko ime i opcionalni Opis za novog korisnika.

Autorizacija

Lozinka korisnika mora sadržavati najmanje 8 znakova. Lozinka ne smije sadržavati korisničko ime.

Račun

Ostavite označenu mogućnost Aktivirano, osim ako ne želite deaktivirati račun (namijenjeno za kasniju upotrebu).

Ostavite neoznačenu mogućnost Potrebno je promijeniti lozinku (označavanje će prisiliti korisnika na promjenu lozinke prvi put kad se prijavi na ERA web konzolu).

Mogućnost Istek lozinke definira broj dana tijekom kojih je lozinka valjana, nakon čega ju je potrebno promijeniti.

Mogućnost Automatska odjava (min) definira vrijeme mirovanja (u minutama) nakon kojeg se korisnik odjavljuje s web konzole.

Puno ime, E-pošta za kontakt i Broj telefona mogu se definirati za pomoć u identifikaciji korisnika.

icon_section Skup dopuštenja

Dodijelite ovlasti (prava) korisniku. Možete označiti unaprijed definirane ovlasti: Skup dopuštenja pregledavatelja (slično pravima samo za čitanje) ili Skup administratorskih dopuštenja (slično punom pristupu) ili Skup dopuštenja za instalaciju potpomognutu serverom (slično pravima samo za čitanje) ili možete koristiti prilagođeni skup dopuštenja.

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke za ovog korisnika pa kliknite Završi da biste stvorili račun.