Uvoz javnog ključa

Za uvoz izdavatelja certifikata treće strane kliknite Administracija > Certifikati > Izdavatelji certifikata.

1.Kliknite gumb Akcije i zatim odaberite Uvoz javnog ključa.

2.Odaberite datoteku za prijenos: kliknite mogućnost Pregledaj i idite na datoteku koju želite uvesti.

3.Unesite Opis certifikata i kliknite Uvezi. Izdavatelj certifikata sada je uspješno uvezen.