Konfiguriranje servisa SNMP zamke

Za uspješno primanje SNMP poruka potrebno je konfigurirati servis SNMP zamke. Koraci za konfiguriranje sukladno operacijskom sustavu:

WINDOWS

Preduvjeti

Servis Simple Network Management Protocol mora biti instaliran na uređaju gdje je instaliran ERA server, kao i na uređaju gdje će biti instaliran softver SNMP zamke.

Oba računala (iznad) trebaju biti u istoj podmreži.

Servis SNMP mora biti konfiguriran na ERA serverskom računalu.

Konfiguriranje servisa SNMP (ERA server)

Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i slovo R da biste otvorili dijaloški okvir, unesite Services.msc u otvoreno polje i pritisnite Unos. Potražite servis SNMP.

Otvorite karticu Zamke, unesite "public" (javno) u polje Naziv zajednice i kliknite Dodaj na popis.

Kliknite Dodaj, u odgovarajuće polje unesite Naziv hosta, IP ili IPX adresu računala na kojem je instaliran softver SNMP zamke i kliknite Dodaj.

Nastavite do kartice Sigurnost. Kliknite Dodaj da biste prikazali prozor Konfiguriranje servisa SNMP. Unesite "public" u polje Naziv zajednice i kliknite Dodaj. Prava će se postaviti na SAMO ZA ČITANJE, to je u redu.

Provjerite je li označena stavka Prihvaćaj SNMP pakete od bilo kojeg hosta i kliknite U redu kako biste potvrdili. Servis SNMP nije konfiguriran.

Konfiguriranje softvera SNMP zamke (klijent)

Servis SNMP instaliran je i ne treba se konfigurirati.

Instalirajte AdRem SNMP Manager ili AdRem NetCrunch.

AdRem SNMP Manager: Pokrenite aplikaciju i odaberite Stvaranje novog popisa SNMP čvora. Kliknite Da za potvrdu.

Provjerite mrežnu adresu vaše podmreže (prikazana u tom prozoru). Kliknite U redu da biste pretražili svoju mrežu.

Pričekajte da završi pretraživanje, rezultati pretraživanja bit će prikazani u prozoru Rezultati otkrivanja. IP adresa ERA servera treba se prikazati na tom popisu.

Odaberite IP adresu servera i kliknite U redu. Adresa vašeg servera prikazana je u odjeljku Čvorovi.

Kliknite Zaustavljen primatelj zamke i odaberitePokreni. Prikazat će se Primatelj zamke pokrenut. Sad možete primati SNMP poruke s ERA servera.

LINUX

1.Instalirajte paket snmpd pokretanjem jedne od sljedećih naredbi:
apt-get install snmpd snmp (Debian, Ubuntu distribucije)
yum install net-snmp (Red-Hat, Fedora distribucije)

2.Otvorite datoteku /etc/default/snmpd i uredite sljedeće atribute:

#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'
Dodavanje znaka u potpunosti će onemogućiti ovaj redak.

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'
Dodaj taj redak datoteci.

TRAPDRUN=yes
Promijenite atribut trapdrun u yes.

3.Napravite sigurnosnu kopiju izvorne datoteke snmpd.conf. Datoteka će se kasnije urediti.

mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4.Stvorite novu datoteku snmpd.conf i dodajte ove retke:

rocommunity public
syslocation "Testing ERA6"
syscontact admin@ERA6.com

5.Otvorite datoteku /etc/snmp/snmptrapd.conf i dodajte sljedeće retke na kraj datoteke:

authCommunity log,execute,net public

6.Unesite sljedeću naredbu da biste pokrenuli servise SNMP upravitelja i zapisivanje nadolazećih zamki:

/etc/init.d/snmpd restart
ili
service snmpd restart

7.Za provjeru funkcioniranja zamke i primanja poruka pokrenite sljedeću naredbu:

tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP