Statičke grupe

Statičke grupe koriste se za ručno sortiranje klijentskih računala u grupe i podgrupe. Možete stvoriti prilagođene statičke grupe i željena računala premjestiti u te grupe.

Statičke grupe mogu se stvarati samo ručno. Klijentska računala tada se mogu ručno premjestiti u te grupe. Svako računalo može pripadati samo jednoj statičkoj grupi.

Postoje dvije standardne statičke grupe:

Svi – Ovo je glavna grupa za sva računala na mreži ERA servera. Koristi se za primjenu pravila za svako računalo kao standardnog pravila. Grupa se uvijek prikazuje i nije moguće mijenjati nazive grupe uređivanjem grupe.

Izgubljeno i nađeno kao podređena grupa grupe Svi – svako novo računalo koje se prvi put povezuje s agentom na server automatski se prikazuje u ovoj grupi. Ova se grupa može preimenovati i kopirati, ali se ne može brisati ni premještati.

Statičke grupe možete stvarati u odjeljku Grupa na kartici Administrator klikom na gumb Grupe i odabirom Nove statičke grupe.