Dinamičke grupe

Sve dinamičke grupe koriste predložak za filtriranje klijentskih računala. Kada se definira, predložak se može koristiti u drugim dinamičkim grupama za filtriranje klijenata. ERA sadrži nekoliko gotovih standardnih predložaka za dinamičke grupe koji olakšavaju kategorizaciju klijentskih računala.

Dinamičke grupe su grupe klijenata odabranih temeljem određenih kriterija. Ako klijentsko računalo ne zadovoljava kriterije, bit će uklonjeno iz grupe. Ako ispunjava definirane uvjete, klijent će biti dodan u grupu. Odabir grupe odvija se automatski temeljem konfiguriranih postavki, osim u slučaju statičkih grupa.

Odjeljak predložaka dinamičkih grupa sadrži unaprijed definirane i prilagođene predloške utemeljene na različitim kriterijima. Svi su predlošci prikazani na popisu. Postojeći predložak možete uređivati ako ga kliknete. Da biste stvorili novi predložak dinamičke grupe, kliknite Novi predložak.