Koraci instalacije – Windows

1.Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti:

Instalirani su ERA server i ERA Web konzola(na serverskom računalu).

Certifikat agenta stvoren je i spreman na lokalnom pogonu.

Izdavatelj certifikata spreman je na lokalnom pogonu.

Serversko računalo mora biti dostupno iz mreže.

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako naiđete na probleme tijekom daljinske instalacije ERA agenta – zadatak servera Instalacija agenta završava statusom Neuspješno – pogledajte vodič Otklanjanje poteškoća.

2.Dvokliknite instalacijski paket za pokretanje instalacije.

3.U odgovarajuća polja unesite host servera (naziv hosta/ip adresa) i port servera (2222 prema standardnim postavkama). Ti se podaci koriste za povezivanje s ERA serverom.

4.Odaberite certifikat ravnopravnog računala i lozinku za taj certifikat. Ako želite, možete dodati izdavatelj certifikata. To je obavezno samo za nepotpisane certifikate.

5.Odaberite mapu u koju će se ERA agent instalirati ili ostavite odabranu unaprijed zadanu mapu.

6.Kliknite Instaliraj. ERA agent će se instalirati na računalo.

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako želi detaljan zapisnik o instalaciji, korisnik instalaciju mora pokrenuti preko programa msiexec i osigurati sve potrebne parametre:

msiexec /i program_installer.msi /lv* c:\temp\installer_log.txt

Mapa c:\temp\ mora postojati prije izvršenja naredbe.

Možete provjeriti status dnevnika na klijentskom računalu C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html kako biste provjerili radi li ERA agent ispravno.