Otklanjanje poteškoća – instalacija agenta

Tijekom instalacije ERA agenta možete naići na poteškoće. Ako instalacija ne uspije, uzroci mogu biti razni. Ovaj će vam odjeljak pomoći:

oSaznajte što je uzrokovalo neuspjeh instalacije ERA agenta

opotražite moguće uzroke u tablici u nastavku

ootklonite problem i izvršite uspješno uvođenje

Windows

1. Da biste saznali zašto instalacija agenta nije uspjela, idite na Izvješća > Automatizacija, odaberite Informacije o zadacima instalacije agenta u zadnjih 30 dana i kliknite Generiraj sada.
Prikazat će se tablica s informacijama o instalaciji. Stupac Napredak prikazuje poruke o pogreškama u kojima je navedeno zašto instalacija agenta nije uspjela.

Ako vam je potrebno još pojedinosti, možete promijeniti opširnost dnevnika ERA servera. Idite na Administrator > Postavke servera > Napredne postavke > Zapisivanje i s padajućeg izbornika odaberite Pogreška. Ponovno pokrenite instalaciju agenta i kada ne uspije, provjerite najnovije zapise na dnu datoteke dnevnika ERA servera. Izvješće će uključivati prijedloge o rješavanju problema.

Posljednja se datoteka nalazi ovdje:

Dnevnik ERA servera

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log

Dnevnik ERA agenta

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Za aktivaciju potpunog zapisivanja stvorite lažnu datoteku pod nazivom traceAll bez ekstenzije u istoj mapi kao i datoteka trace.log. Ponovno pokrenite servis ESET Remote Administrator server, to će aktivirati puno zapisivanje u datoteku trace.log.

icon_details_hoverNAPOMENA

U slučaju problema s povezivanjem ERA agenta dodatne informacije potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća – povezivanje agenta.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako instalacija nije uspjela i javlja se pogreška 1603, provjerite datoteku ra-agent-install.log. Nalazi se ovdje: C:\Users\%user%\AppData\Local\Temp\ra-agent-install.log na ciljnom računalu.

2. Tablica u nastavku sadrži nekoliko razloga neuspjeha instalacije agenta:

Poruka o pogrešci

Mogući uzroci

Povezivanje nije moguće

Ova poruka može ukazivati na više problema:

Klijent nije dostupan na mreži

Razrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće

Firewall blokira komunikaciju

Portovi 2222 i 2223 nisu otvoreni u firewallu (izlazni na klijentu i ulazni na serveru)

Upotrijebite ispravne FQDN nazive računala

Dijeljenje datoteka i pisača nije omogućeno

Ulazni portovi 135, 137, 138, 139 i 445 nisu otvoreni u firewallu na klijentu ili u Windowsovom firewallu: ne upotrebljava se iznimka za dopuštanje dijeljenja ulaznih datoteka i pisača.

Pristup je odbijen

Prilikom instalacije sa servera pridruženog domeni na klijent pridružen domeni upotrijebite podatke za prijavu korisnika koji je član grupe Administrator domene u obliku Domena\Administratordomene

Prilikom instalacije sa servera pridruženog domeni na klijent pridružen domeni možete privremeno premjestiti servis ERA server s mrežnog servisa kako bi radio pod računom administratora domene.

Prilikom instalacije sa servera na klijent koji se ne nalaze u istoj domeni deaktivirajte daljinsko filtriranje kontrole korisničkih računa na ciljanom računalu (https://support.microsoft.com/en-us/kb/951016).

Dodajte na vrh „Prilikom instalacije sa servera na klijent koji se ne nalaze u istoj domeni, upotrijebi podatke za prijavu lokalnog korisnika koji je član grupe administratora u obliku Administrator. Naziv ciljanog računala automatski će se dodati prijavi.

Nije postavljena lozinka za administratorski račun

Nedostatna prava pristupa

Zajednička mreža ADMIN$ nije dostupna

Zajednička mreža IPC$ nije dostupna

Aktivirano je korištenje jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka

Paket nije pronađen u repozitoriju

Veza na repozitorij nije ispravna

Repozitorij je nedostupan

Repozitorij ne sadrži željeni paket

3. Slijedite odgovarajuće korake za otklanjanje poteškoća ovisno o mogućem uzroku:

Klijent nije dostupan na mreži – s ERA servera pošaljite ping signal klijentu, ako dobijete odgovor, pokušajte se daljinski prijaviti na klijentsko računalo (primjerice, daljinskim pristupom radnoj površini).

Razrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće – moguća rješenja za DNS probleme mogu uključivati, ali bez ograničenja, sljedeće:

oUporaba naredbe nslookup IP adrese i naziva hosta servera i/ili klijenata kod kojih se javljaju problemi s instalacijom agenta. Rezultat bi trebao biti isti kao informacije primljene s računala. Na primjer, nslookup naziva hosta trebao bi razriješiti IP adresu koju naredba ipconfig prikazuje na određenom hostu. Naredba nslookup mora se pokrenuti na klijentima i na serveru.

oRučno traženje duplikata u DNS zapisima.

Firewall blokira komunikaciju – provjerite postavke firewalla na serveru i klijentu, kao i svih ostalih firewalla koji postoje između ta dva računala (ako je primjenjivo).

Portovi 2222 i 2223 nisu otvoreni u firewallu – isto kao gore, pobrinite se da ti portovi budu otvoreni na svim firewallima između dva računala (klijenta i servera).

Nije postavljena lozinka za administratorski račun – postavite odgovarajuću lozinku za administratorski račun (ne koristite praznu lozinku)

Nedostatna prava pristupa – pokušajte upotrijebiti podatke za prijavu administratora domene prilikom stvaranja zadatka instalacije agenta. Ako je klijentsko računalo u radnoj grupi, upotrijebite lokalni administratorski račun za to računalo.

icon_details_hoverNAPOMENA

U novijim operacijskim sustavima Windows (Windows 7, Windows 8 itd.) za pokretanje zadatka instalacije agenta mora biti aktiviran administratorski korisnički račun. Možete stvoriti lokalnog korisnika koji je član grupe administratora ili aktivirati ugrađeni lokalni administratorski račun.

Postupak za aktivaciju administratorskog korisničkog računa:

1.Otvorite administracijski naredbeni redak

2.Unesite sljedeću naredbu:

net user administrator /active:yes

Zajednička mreža ADMIN$ nije dostupna – na klijentskom računalu mora biti aktivirano zajedničko korištenje resursa ADMIN$. Provjerite je li ta mogućnost prisutna među ostalim zajedničkim resursima (Start > Upravljačka ploča > Administracijski alati > Upravljanje računalom > Zajedničke mape > Zajednički resursi).

Zajednička mreža IPC$ nije dostupna – provjerite može li server pristupiti IPC$-u s pomoću sljedeće naredbe iz prozora naredbenog retka na serveru:

net use \\clientname\IPC$ pri čemu je clientname naziv ciljanog računala

Aktivirano je jednostavno dijeljenje datoteka – ako primate poruku pogreške s tekstom Odbijen pristup i imate kombinirano okruženje (sadrži domenu i radnu grupu), deaktivirajte mogućnosti Koristi jednostavno dijeljenje datoteka ili Koristi čarobnjak za dijeljenje na svim računalima na kojima postoji problem pri instalaciji agenta. Primjerice, u sustavu Windows 7 učinite sljedeće:

oKliknite Start, upišite mapa u okvir pretraživanje, a zatim kliknite Mogućnosti mape. Kliknite karticu Prikaži, a zatim se u okviru Napredne postavke pomaknite prema dolje i uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Koristi čarobnjaka za zajedničko korištenje.

Veza na repozitorij nije ispravna – u ERA web-konzoli idite na Administrator > Postavke servera, kliknite Napredne postavke > Repozitorij i provjerite je li URL adresa repozitorija ispravna.

Paket nije pronađen u repozitoriju – ova se poruka o pogrešci obično prikazuje kada nije uspostavljena veza s ERA repozitorijom. Provjerite internetsku vezu.

Linux i Mac OS

Ako instalacija agenta ne radi na operacijskom sustavu Linux ili Mac OS, problem je obično vezan uz SSH. Provjerite klijentsko računalo i pobrinite se da bude pokrenut SSH daemon. Nakon otklanjanja problema ponovno pokrenite instalaciju agenta.