Stvaranje MST datoteke

Prije instalacije instalacijskog programa ERA agenta trebate stvoriti transformacijsku .mst datoteku s postavkama za ERA agent. Instalirajte program Orca (dio alata Windows SDK). Dodatne informacije o programu Orca potražite na adresi http://support.microsoft.com/kb/255905/

1.Preuzmite instalacijski program ERA agenta. Na primjer, možete koristiti Agent-6.1.365.0_x64.msi koji je komponenta ERA verzije 6.1.28.0 za 64-bitne sustave. Popis verzija ERA komponenti potražite u našem članku iz baze znanja.

2.Otvorite program Orca klikom na Start > Programi > Orca.

3.Kliknite Datoteka na gornjem izborniku, a zatim kliknite Otvori i idite do datoteke Agent-6.1.365.0_x64.msi.

4.Kliknite Transformiraj na gornjem izborniku i odaberite Nova transformacija.

orca_new_transform

6.Kliknite Svojstva.

orca_property

7.Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje na popisu vrijednosti svojstava i odaberite Dodaj redak na kontekstnom izborniku.

8.Dodajte svojstvo P_HOSTNAME i unesite naziv hosta ili IP adresu svojeg ERA servera u polje Vrijednost.

9.Ponovite korake 7 i 8 kako biste dodali svojstvo P_PORT čija je vrijednost prema zadanim postavkama port koji se koristi za spajanje na ERA server (2222).

orca_property_add_value

10. Za ERA agent unesite certifikat ravnopravnog računala (.pfx) s potpisom izdavatelja certifikata koji je pohranjen u vašoj bazi podataka ERA servera. Unesite javni ključ izdavatelja certifikata (.der datoteka) koji se koristio za potpisivanje vašeg certifikata ravnopravnog računala ERA servera.

Postoje dva načina za umetanje certifikata:

1.Možete umetnuti sadržaj certifikata i javni ključ šifriran u formatu Base64 (nisu potrebne datoteke certifikata).

U ERA web konzoli idite na Administracija > Certifikati > Certifikat ravnopravnog računala, kliknite Certifikat agenta i odaberite icon_export Izvezi kao Base64...

Idite na Administracija > Certifikati > Izdavatelji certifikata, kliknite ERA izdavatelj certifikata i odaberite icon_export Izvezi javni ključ kao Base64

Dodajte sadržaj izvezenog certifikata i javni ključ u tablicu svojstava u programu Orca pomoću sljedećih naziva svojstava:

Naziv svojstva

Vrijednost

P_CERT_CONTENT

<certifikat ravnopravnog računala u formatu Base64>

P_CERT_PASSWORD

<lozinka certifikata ravnopravnog računala (nemojte dodavati kad je lozinka prazna)>

P_CERT_AUTH_CONTENT

<izvezeni javni ključ izdavatelja certifikata u formatu Base64>

P_CERT_AUTH_PASSWORD

<lozinka za izdavatelja certifikata (nemojte dodavati kad je lozinka prazna)>

Nova svojstva istaknut će se zelenom bojom, kliknite Transformiraj i odaberite Generiraj transformaciju... da biste stvorili .mst datoteku.

orca_generate_transform

2.Možete preuzeti datoteke certifikata i omogućiti im pristup s ciljnog računala. Izvezite certifikat ravnopravnog računala agenta i datoteku javnog ključa iz izdavatelja certifikata ERA servera i postavite ih u mapu kojoj je omogućen pristup s ciljnog računala na koje će se instalirati ERA agent.

Idite na Administracija > Certifikati > Certifikat ravnopravnog računala, kliknite Certifikat agenta i odaberite icon_export Izvezi...

Idite na Administracija > Certifikati > Izdavatelji certifikata, kliknite Izdavatelj certifikata i odaberite icon_export Izvezi javni ključ

fs_deploy_gpo_certificates_export2

Upotrijebite izvezene datoteke i dodajte njihov put u tablicu Svojstva pomoću programa Orca koristeći sljedeće nazive svojstava:

Naziv svojstva

Vrijednost

P_CERT_PATH

<put do izvezenog .pfx certifikata> (navedite put do datoteke s certifikatom, zajedno s ekstenzijom)

P_CERT_PASSWORD

<lozinka za .pfx certifikat (nemojte dodavati kad je lozinka prazna)>

P_CERT_AUTH_PATH

<put do izvezenog javnog ključa izdavatelja certifikata>

P_CERT_AUTH_PASSWORD

<lozinka za izdavatelja certifikata (nemojte dodavati kad je lozinka prazna)>

Dodana svojstva istaknut će se zelenom bojom, kliknite mogućnost Transformiraj i odaberite mogućnost Generiraj transformaciju... da biste stvorili .mst datoteku.

Izvršite naredbu (ako ste generirali transformacijsku datoteku s nazivom AgentSettings): msiexec /i Agent-6.1.265.0_x64.msi /qn TRANSFORMS="AgentSettings.mst"

Da biste stvorili zapis instalacije, pokrenite ovu naredbu: msiexec /i Agent-6.1.265.0_x64.msi /qn TRANSFORMS="AgentSettings.mst" /L*v! log.txt