Najčešća pitanja

P: V5 sadrži polje Prilagođene informacije o klijentu. To je korisno našim MSP-ovima pri utvrđivanju koji klijent pripada svakom od njihovih korisnika. Ima li i v6 tu mogućnost?

O: Dinamičke grupe, koje se pomalo razlikuju (ako se procjenjuje na razini agenta), ne dopuštaju stvaranje „prilagođenih parametara/oznaka”. Međutim, možete generirati izvješće za prikaz prilagođenih podataka o klijentima.

P: Kako se rješava pogreška Prijava nije uspjela, povezivanje nije uspjelo uz stanje „Nije povezano”?

O: Provjerite radi li servis ERA servera ili MS SQL servera. Ako ne radi, pokrenite ga. Ako se izvršava, ponovno pokrenite servis, osvježite web konzolu i pokušajte se ponovno prijaviti.

P: Za što se koristi grupa „Izgubljeno i pronađeno”?

O: Svako računalo koje se povezuje s ERA serverom i nije član nijedne statičke grupe automatski se prikazuje u ovoj grupi. Možete raditi s grupom i računalima u njoj kao sa svim računalima u bilo kojoj drugoj statičkoj grupi. Ova se grupa može preimenovati ili premjestiti u drugu grupu, ali se ne može izbrisati.

P: Kako se stvara dvostruki aktualizacijski profil?

O: Upute potražite u ovom članku iz ESET-ove baze znanja.

P: Kako se osvježavaju informacije na stranici ili na dijelu stranice bez osvježavanja cijelog prozora u pregledniku?

O: Kliknite osvježi u kontekstnom izborniku u gornjem desnom dijelu stranice.

P: Kako se izvršava tiha instalacija ERA agenta?

O: Da biste to postigli, možete koristiti GPO kao skriptu za pokretanje. Trenutačno nije moguće izvršiti tihu instalaciju s web konzole.

P: Rogue Detection Sensor ne otkriva sve klijente na mreži.

O: RD Sensor pasivno osluškuje mrežnu komunikaciju. Ako računala ne komuniciraju, RD Sensor ih neće navesti. Provjerite postavke DNS-a da biste provjerili jesu li problemi s DNS pretraživanjem oni koji sprječavaju komunikaciju.

P: Kako se poništava broj aktivnih prijetnji prikazan u sustavu ERA nakon čišćenja prijetnji?

O: Za poništavanje broja aktivnih prijetnji potrebno je putem sustava ERA pokrenuti potpuno, dubinsko skeniranje na ciljnim računalima. Ako ste ručno obrisali prijetnju, možete utišati odgovarajuće upozorenje.

P: Kako se postavlja CRON izraz za interval povezivanja ERA agenta?

O: P_REPLICATION_INTERVAL prihvaća CRON izraz.

Standardna je vrijednost "R R/20 * * * ? *", što znači da se povezivanje odvija u nasumičnoj sekundi (R=0-60) svake nasumične 20. minute (npr. 3, 23, 43 ili 17, 37, 57). Nasumične bi se vrijednosti trebale koristiti za pravovremenu optimizaciju opterećenja. Tako da se svaki ERA agent povezuje u drugom nasumičnom trenutku. Ako se koristi točan CRON, npr. "0 * * * * ? *", svi agenti s tom postavkom povezat će se u isto vrijeme (svake minute u sekundi :00) i u to vrijeme postići će se maksimalno opterećenje servera.

P: Kako se stvara nova dinamička grupa za automatsku instalaciju?

O: Upute potražite u ovom članku iz naše baze znanja.

P: Kod uvoza datoteke koja sadrži popis računala za dodavanje u ERA sustav, u kojem formatu mora biti datoteka?

O: Datoteka sa sljedećim redcima:

All\Group1\GroupN\Computer1
All\Group1\GroupM\ComputerX
Sve je zadani naziv korijenske grupe.

P: Koji se certifikati trećih strana mogu koristiti za potpisivanje ERA certifikata?

O: Certifikat mora biti certifikat izdavatelja certifikata (CA) ili posredni CA certifikat sa zastavicom 'keyCertSign' iz ograničenja 'keyUsage'. To znači da se može koristiti za potpisivanje drugih certifikata.

P: Kako se ponovno postavlja lozinka administratora za web konzolu (lozinka koja je unesena tijekom podešavanja na operacijskim sustavima Windows)?

O: Lozinka se može ponovno postaviti pokretanjem instalacijskog programa za server i odabirom mogućnosti Popravi. Međutim, možda ćete trebati lozinku za ERA bazu podataka ako niste upotrijebili autorizaciju sustava Windows prilikom stvaranja baze podataka.

icon_details_hoverNAPOMENA

Budite oprezni jer neke opcije popravka mogu obrisati pohranjene podatke.

P: Kako se ponovno postavlja lozinka administratora za web konzolu (Linux, unesena tijekom podešavanja)?

O: Ako imate još jednog korisnika u sustavu ERA s dostatnim pravima, trebali biste moći ponovno postaviti lozinku administratorskog računa. Međutim, ako je administrator jedini račun u sustavu (jer se stvara prilikom instalacije), ne možete ponovno postaviti tu lozinku.
Ako ponovno instalirate sustav ERA, potražite unos u bazi podataka za administratorski račun i aktualizirajte stari unos u bazi podatka prema tom unosu. Općenito je najbolje spremiti sigurnosnu kopiju podataka za prijavu administratora na sigurnom mjestu i stvoriti nove korisnike sa željenim skupom ovlasti. U idealnom slučaju administratorski bi se račun smio koristiti isključivo za stvaranje drugih korisnika ili ponovno postavljanje njihovih računa.

P: Kako otkloniti poteškoće ako RD Sensor ne otkriva ništa?

O: Ako je operacijski sustav otkriven kao mrežni uređaj, neće se poslati u sustav ERA kao računalo. Mrežni se uređaji filtriraju (pisači, usmjerivači). RD Sensor kompiliran je pomoću biblioteke libpcap version 1.3.0, provjerite je li ta verzija instalirana na vašem sustavu. Drugi preduvjet je premošćena mreža s virtualnog računala na kojem je instaliran RD Sensor. Ako ti preduvjeti nisu ispunjeni, pokrenite nmap s otkrivanjem operacijskog sustava (http://nmap.org/book/osdetect-usage.html) kako biste vidjeli može li otkriti operacijski sustav na vašem računalu.