Prijava putem e-pošte

Ta je metoda idealna za masovnu prijavu mobilnih uređaja. Vezu za prijavu možete poslati bilo kojem broju uređaja putem e-pošte. Svaki će mobilni uređaj primiti jedinstven jednokratni token na temelju adrese e-pošte.

validation-status-icon-warning VAŽNO

SMTP server mora biti konfiguriran za masovnu prijavu putem e-pošte. Idite na Postavke servera, proširite odjeljak Napredne postavke i navedite pojedinosti SMTP servera.

1.Da biste dodali nove mobilne uređaje, idite na odjeljak Računala ili Administrator > Grupe. Odaberite statičku grupu kojoj želite dodati mobilne uređaje i kliknite Dodaj novo > Mobilni uređaji > Prijava putem e-pošte.

enrollment_email

2.Mobile Device Connector – automatski će se odabrati. Ako imate više od jednog MDC-a, odaberite ga s popisa tako da kliknete FQDN. Ako još nemate instaliran Mobile Device Connector, pogledajte upute za instalaciju u poglavljima Instalacija alata Mobile Device Connector – Windows ili Linux.

3.Licenca (nije obavezno) – kliknite Odaberi i odaberite licencu koja će se upotrebljavati za aktivaciju. Za mobilni uređaj stvorit će se zadatak klijenta za aktivaciju proizvoda. Uzet će se licenčna jedinica (jedna za svaki mobilni uređaj).

4.Nadređena grupa – ako nemate određenu statičku grupu za mobilne uređaje, preporučujemo da stvorite novu statičku grupu (možete je nazvati npr. Mobilni uređaji). Ako već imate grupu, kliknite /SVE/IZGUBLJENO I NAĐENO. Otvorit će se skočni prozor u kojem možete odabrati statičku grupu.

5.Popis uređaja – odredite mobilne uređaje za prijavu. Da biste dodali više mobilnih uređaja, možete upotrijebiti sljedeće mogućnosti:

Dodaj uređaj – jedan unos, morate ručno unijeti adresu e-pošte povezanu s mobilnim uređajem na koju će se poslati poruka e-pošte za prijavu. Ako uz to dodijelite korisnika mobilnom uređaju tako da kliknete Upari i odaberete korisnika, adresa e-pošte zamijenit će se onom navedenom u Upravljanju korisnicima. Ako želite dodati još jedan mobilni uređaj, ponovno kliknite Dodaj uređaj i ispunite obavezna polja.

Odaberi korisnika – uređaje možete dodati tako da kliknete potvrdne okvire za odabir korisnika navedenih u Upravljanju korisnicima. Kliknite Poništi uparivanje ako želite izmijeniti popis mobilnih uređaja za prijavu. Nakon što poništite uparivanje (uklonite dodijeljenog korisnika), uređaj će biti označen kao Neuparen. Kliknite Upari i odaberite pravog korisnika. Ako želite izbrisati unos, kliknite ikonu kante za smeće.

Uvezi CSV – metoda koja olakšava dodavanje velikog broja mobilnih uređaja. Prenesite .csv datoteku koja sadrži popis uređaja za dodavanje, pogledajte Uvezi CSV za više pojedinosti.

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo da navedete naziv uređaja u svakom unosu kada upotrebljavate metodu Uvezi CSV. To je naziv prikazan u odjeljku Računala i Grupe po kojem ćete moći prepoznati mobilni uređaj. Ako ostavite polje Naziv uređaja prazno, adresa e-pošte upotrijebit će se umjesto njega i prikazati kao naziv uređaja pod Računala i Grupe. To može dovesti do zabune, pogotovo ako upotrijebite istu adresu e-pošte za prijavu više uređaja. Ta će se adresa e-pošte pojaviti više puta i onemogućiti vam razlikovanje uređaja.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Preporučujemo vam da mobilnom uređaju dodijelite barem jednog korisnika. Ako želite upotrebljavati personalizirana pravila u sustavu iOS, korisnik mora biti dodijeljen uređaju.

6.Poruka e-pošte za prijavu – unaprijed definiran predložak poruke sadrži pojedinosti koje su obično dovoljne, no možete prilagoditi Predmet i Sadržaj uključivanjem dodatnih informacija za svoje korisnike. Dio s uputama nalazi se ispod sadržaja u poruci e-pošte za prijavu i sadržavat će naziv uređaja (ili adresu e-pošte) s vezom za prijavu (URL-om). Ako upotrebljavate jednu adresu e-pošte za prijavu više mobilnih uređaja, prikazat će se popis uređaja, svaki s dodijeljenom vezom za prijavu (URL-om). Također postoje upute koje korisnik mobilnog uređaja (sa sustavom iOS i Android) mora izvršiti da bi dovršio prijavu.

7.Kada kliknete Prijavi, na svaku će se adresu e-pošte poslati poruka e-pošte s odgovarajućom vezom za prijavu i uputama.

8.Da biste završili s prijavom mobilnih uređaja, slijedite navedene korake ili dopustite korisnicima/vlasnicima mobilnih uređaja da sami izvrše te korake:

Prijava uređaja sa sustavom Android

Prijava uređaja sa sustavom iOS