Dinamička grupa – određena verzija softvera nije instalirana, ali postoje druge verzije

Ovu dinamičku grupu možete upotrijebiti za otkrivanje softvera koji je instaliran, ali se njegova verzija razlikuje od tražene. Ova je grupa korisna jer vam omogućuje izvršavanje zadataka nadogradnje na onim računalima koja nemaju potrebnu verziju. Možete upotrijebiti različite operatore, ali se pobrinite da testiranje verzije izvršite s operatorom negacije.

Kliknite Novi predložak pod stavkom Administracija > Predlošci dinamičke grupe.

icon_section Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

icon_section Izraz

Odaberite logički operator na izborniku Operacija: AND (svi uvjeti moraju biti istiniti).

Kliknite + Dodaj pravilo i odaberite uvjet:

oInstalirani softver > Naziv aplikacije > = (jednako) > "ESET Endpoint Security"

oInstalirani softver > Verzija aplikacije > ≠ (nije jednako) > "6.2.2033.0"

example04

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završetak da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.