Dinamička grupa – određena verzija softvera uopće nije instalirana

Ovu dinamičku grupu možete upotrijebiti za otkrivanje nepostojanja ESET-ovog sigurnosnog softvera na računalu. Postavke u ovom primjeru obuhvatit će računala na kojima se relevantni softver uopće ne nalazi ili računala sa softverom čija se verzija razlikuje od definirane.

Ova je grupa korisna jer vam omogućuje da izvršite zadatak instalacije softvera na ta računala ili u svrhu instalacije ili u svrhu nadogradnje. Možete koristiti različite operatore kao što su "sadrži" ili "ima prefiks".

Kliknite Novi predložak pod stavkom Administracija > Predlošci dinamičke grupe.

icon_section Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

icon_section Izraz

Odaberite logički operator na izborniku Operacija: NAND (najmanje jedan uvjet mora biti neistinit).

Kliknite + Dodaj pravilo i odaberite uvjet:

oInstalirani softver > Naziv aplikacije > = (jednako) > "ESET Endpoint Security"

oInstalirani softver > Verzija aplikacije > = (jednako) > "6.2.2033.0"

example03

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završetak da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.