Dinamička grupa – instalirana je određena verzija softvera

Ovu dinamičku grupu možete upotrijebiti za otkrivanje instaliranog ESET-ovog sigurnosnog softvera na računalu. Tako ćete, primjerice, moći izvršavati zadatke nadogradnje ili pokretati prilagođene naredbe na tim računalima. Možete koristiti različite operatore kao što su "sadrži" ili "ima prefiks".

Kliknite Novi predložak pod stavkom Administracija > Predlošci dinamičke grupe.

icon_section Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

icon_section Izraz

Odaberite logički operator na izborniku Operacija: AND (svi uvjeti moraju biti istiniti).

Kliknite + Dodaj pravilo i odaberite uvjet:

oInstalirani softver > Naziv aplikacije > = (jednako) > ESET Endpoint Security

oInstalirani softver > Verzija aplikacije > = (jednako) > 6.2.2033.0

example02

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završetak da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.