Koraci instalacije – OS X

1.Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti:

Instalirani su ERA server i ERA Web konzola(na serverskom računalu).

Certifikat agenta stvoren je i spreman na lokalnom pogonu.

Izdavatelj certifikata spreman je na lokalnom pogonu.

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako naiđete na probleme tijekom daljinske instalacije ERA agenta (zadatak servera Instalacija agenta završava sa statusom Neuspješno), pogledajte vodič Otklanjanje poteškoća.

2.Dvokliknite datoteku .dmg za pokretanje instalacije.

3.Unesite podatke serverske veze: host servera (naziv hosta ili IP adresa ERA servera) i port servera (standardno 2222).

4.Odaberite certifikat ravnopravnog računala i lozinku za taj certifikat. Ako želite, možete dodati izdavatelj certifikata. To je potrebno samo za nepotpisane certifikate.

5.Pregledajte lokaciju za instalaciju i kliknite Instaliraj. Agent će se instalirati na računalo.

6.Datoteka dnevnika ERA agenta nalazi se ovdje: /Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/ ili /Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log