Pojedinosti računala

Da biste saznali pojedinosti o računalu, odaberite klijentsko računalo u statičkoj ili dinamičkoj grupi i kliknite Pojedinosti da biste prikazali više informacija o tom računalu.

Prozor s informacijama sastoji se od sedam dijelova:

icon_details Osnovno:

oNaziv – možete promijeniti naziv ili opis računala.

oNadređena grupa – promijenite nadređenu statičku grupu računala.

oDodijeljeni korisnici – možete promijeniti korisnike dodijeljene trenutačnom računalu.

oZadnje povezivanje i Vrijeme skeniranja – informacije o vremenu zadnjeg povezivanja ili skeniranja.

oProblemi s funkcionalnošću – veza na popis problema trenutačnog računala.

oUtišano – ako ima utišane prijetnje.

oBroj primijenjenih pravila i – broj primijenjenih pravila.

oBroj neriješenih prijetnji – broj neriješenih prijetnji.

oSigurnosni programi tvrtke ESET – popis ESET-ovih komponenti instaliranih na računalo.

oUređaj – informacije o proizvođaču i modelu računala.

oInformacije o operacijskom sustavu – naziv, vrsta, verzija OS-a itd.

oMrežni adapteriinformacije o umrežavanju, protokolima IPv4 i IPV6, podmreži itd.

oIdentifikatori uređaja – serijski broj, FQDN naziv itd.

icon_config Konfiguracija:

oKonfiguracija – sadrži popis konfiguracija instaliranih ESET-ovih programa (ERA agent, ERA proxy, ESET Endpoint itd.). Otvorite konfiguraciju u kontekstnom izborniku i pretvorite je u pravilo. Ako kliknete određenu konfiguraciju, pojavit će se mogućnost njezinog otvaranja u pregledniku. Klikom gumba Zatraži konfiguraciju možete stvoriti zadatak za ERA agent, prikupljanje svih konfiguracija upravljanih programa. Nakon što se zadatak dostavi ERA agentu, smjesta se pokreće i rezultati se dostavljaju ERA serveru pri sljedećem povezivanju. Tada možete vidjeti popis svih konfiguracija upravljanih programa. Klikom gumba Pretvori u pravilo otvorit će se konfiguracija za pretvaranje u pravilo i naknadno uređivanje.

oPrimijenjena pravila – popis pravila primijenjenih na računalo. Klikom gumba Upravljanje pravilima možete upravljati pravilima, uređivati ih, dodjeljivati ili brisati.

icon_sysinspector_logs SysInspector – prikazuje dnevnik/izlaz. Klikom gumba Zatraži dnevnik stvara se zadatak klijenta s okidačem ASAP za dobivanje zahtjeva SysInspector dnevnika.

icon_task_executions Izvršavanja zadataka – popis izvršenih zadataka. Možete filtrirati prikaz da biste suzili rezultate, pretraživali kroz razine naniže, uređivali, duplicirali, izbrisali, pokrenuli ili ponovno pokrenuli zadatak.

icon_installed_applications Instalirane aplikacije – popis instaliranih programa s pojedinostima kao što su verzija, veličina, sigurnosni status itd. Ako želite deinstalirati odabranu aplikaciju, kliknite gumb Deinstaliraj. Pojavit će se upit da unesete parametre za deinstalaciju. To su neobavezni parametri naredbenog retka za instalacijski program (instalacijski paket). Parametri za deinstalaciju jedinstveni su za svaki instalacijski program pojedinog softvera.

computer_details_uninstall

icon_alerts Upozorenja – prikazuje popis upozorenja i njihove pojedinosti: problem, status, program, pojava, ozbiljnost itd. Putem ovog zaslona možete i pokrenuti određene radnje klikom gumba Zadaci u donjem desnom kutu.

icon_threats Prijetnje i karantena – prikazuju se sve vrste prijetnji, ali možete filtrirati prema antivirusnim, firewall i HIPS prijetnjama za specifičniji prikaz.

oKarantena – možete pregledati popis prijetnji u karanteni s pojedinostima kao što su naziv prijetnje, vrsta prijetnje, naziv objekta, veličina, prva pojava, broj, korisnikov razlog itd.

Kliknite gumb Zadaci za pokretanje radnji. Pojedinosti o radnjama potražite u legendi ikona.