Prijava uređaja sa sustavom Android

Za prijavu mobilnog uređaja sa sustavom Android u sustav ERA slijedite ove korake:

icon_section Osnovno

Unesite Naziv i Opis (nije obavezno) zadatka.

icon_section Mobile Device Connector

Odaberite računalo na kojem je instaliran Mobile Device Connector. Veza za prijavu (URL) automatski će se prikazati. Ako se nakon klika na Odabir ne prikaže nijedna veza, provjerite je li omogućen pristup serveru alata Mobile Device Connector. Ako nemate instaliran Mobile Device Connector, pogledajte poglavlja Instalacija alata Mobile Device Connector – Windows ili Linux u ovom vodiču s uputama za instalaciju.

admin_ct_mdm_enrollment

icon_section Postavke

Unesite Naziv mobilnog uređaja (taj naziv prikazat će se na popisu računala) i, ako želite, opis.

Unesite IMEI broj za mobilni uređaj koji želite dodati. Također se preporučuje da unesete adresu e-pošte koja je povezana s mobilnim uređajem (veza za prijavu poslat će se na tu adresu e-pošte).

Kliknite + Dodaj uređaj ako želite dodati još jedan mobilni uređaj. Možete dodati više uređaja istovremeno. Umjesto toga možete kliknuti Uvoz da biste prenijeli .csv datoteku koja sadrži popis mobilnih uređaja za dodavanje. Kliknite Pregledaj postojeće i odaberite postojeće mobilne uređaje.

Odredite akciju odabirom potvrdnog okvira pored mogućnosti Prikaži vezu za prijavu i/ili Pošalji vezu za prijavu (URL adresa poslat će se na adrese e-pošte povezane s uređajem). Ako želite poslati vezu za prijavu (preporučeno) na mobilni uređaj, uredite Predmet i Sadržaj poruke, ali pripazite da ne promijenite URL adresu za prijavu.

admin_CT_MDM_enrollement_settings

icon_section Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane mogućnosti. Provjerite postavke i, ako su u redu, kliknite Završi. Zadatak je sada stvoren i spreman za korištenje.

Nakon što kliknete na Završi, veza za prijavu (URL) automatski će se prikazati. Ako ne odredite adresu e-pošte i ne označite mogućnost Pošalji vezu za prijavu, morate ili ručno unijeti URL adresu u web preglednik mobilnog uređaja ili poslati tu URL adresu na mobilni uređaj na drugi način.

Postoje dva scenarija za prijavu kad je ESET Endpoint Security za Android (EESA) aktiviran na mobilnom uređaju. Možete aktivirati EESA-u na mobilnom uređaju pomoću zadatka klijenta za ERA aktivaciju proizvoda (preporučeno). Drugi je scenarij za mobilne uređaje na kojima je aplikacija ESET Endpoint Security za Android već aktivirana.

EESA još nije aktiviran – slijedite korake u nastavku da biste aktivirali proizvod i prijavili svoj uređaj:

1.Dodirnite URL vezu za prijavu (uključujući broj porta) primljenu putem e-pošte ili je ručno unesite u preglednik (npr. https://eramdm:9980/enrollment). Od vas će se možda zatražiti da prihvatite SSL certifikat; kliknite Prihvaćam ako se slažete, a zatim kliknite Poveži se.

MD_enrollment_connect

2.Ako nemate instaliran ESET Endpoint Security na mobilnom uređaju, automatski će vas se preusmjeriti na trgovinu Google Play gdje možete preuzeti aplikaciju.

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako ste primili obavijest Ne može se pronaći aplikacija za otvaranje ove veze, pokušajte otvoriti vezu za prijavu u standardnom Android web pregledniku.

MD_enrollment_no_app

3.Unesite ime korisnika mobilnog uređaja.

MD_enrollment_notactivated_enter_name

4.Dodirnite Aktiviraj da biste aktivirali zaštitu od deinstaliranja.

MD_enrollment_NA_enable_uninstall

5.Dodirnite Aktiviraj da biste aktivirali administratora uređaja.

MD_enrollment_NA_device_administrator

6.Sada možete izaći iz aplikacije ESET Endpoint Security za Android na mobilnom uređaju i otvoriti ERA web konzolu.

MD_enrollment_NA_almostfinished

7.Na ERA web konzoli idite na Administracija > Zadaci klijenta > Mobilni uređaji > Aktivacija proizvoda i kliknite Novo.

8.Odaberite mobilni uređaj klikom na Dodaj ciljeve.

9.U postavkama kliknite <Odaberi ESET licencu>, odaberite odgovarajuću licencu i kliknite Završi.

Pokretanje zadatka klijenta za aktivaciju proizvoda na mobilnom uređaju može potrajati. Kada se zadatak uspješno izvrši, aplikacija ESET Endpoint Security za Android aktivirana je i mobilnim uređajem može upravljati ERA sustav. Korisnik će sada moći upotrebljavati aplikaciju ESET Endpoint Security za Android. Kada otvorite aplikaciju ESET Endpoint Security za Android, prikazat će se glavni izbornik:

MD_enrollment_NA_activated_menu

 

EESA je već aktiviran – slijedite korake u nastavku da biste prijavili svoj uređaj:

1.Dodirnite URL vezu za prijavu (uključujući broj porta) primljenu putem e-pošte ili je ručno unesite u preglednik (npr. https://eramdm:9980/enrollment). Možda će se od vas zatražiti da prihvatite SSL certifikat; kliknite Prihvaćam ako se slažete, a zatim kliknite Poveži se.

MD_enrollment_connect

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako nemate instaliran ESET Endpoint Security na mobilnom uređaju, automatski će vas se preusmjeriti na trgovinu Google Play gdje možete preuzeti aplikaciju.

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako ste primili obavijest Ne može se pronaći aplikacija za otvaranje ove veze, pokušajte otvoriti vezu za prijavu u standardnom Android web pregledniku.

MD_enrollment_no_app

2.Provjerite detalje svoje veze (adresu i port servera alata Mobile Device Connector) i kliknite Poveži se.

MD_enrollment_ACT_connect_details

3.Unesite lozinku administratorskog načina aplikacije ESET Endpoint Security u prazno polje i dodirnite Unos.

MD_enrollment_ACT_admin_mode

4.Tim mobilnim uređajem sada upravlja ERA, dodirnite Završi.

MD_enrollment_ACT_successful