Certifikati

Certifikati su važan dio programa ESET Remote Administrator i potrebni su komponentama sustava ERA za sigurnu komunikaciju s ERA serverom. Svi certifikati ravnopravnih računala moraju biti valjani i potpisani od strane istog izdavatelja certifikata kako bi se osigurala ispravna komunikacija komponenti sustava ERA.

Imate nekoliko mogućnosti kada je riječ o certifikatima:

Možete upotrebljavati certifikate koji su automatski stvoreni tijekom instalacije sustava ERA.

Također možete stvoriti novi izdavatelj certifikata (CA) ili uvesti javni ključ koji ćete koristiti za potpisivanje certifikata ravnopravnog računala za svaku od komponenti (ERA agent, ERA proxy, ERA server, ERA MDM ili Virtual Agent Host).

Osim toga možete upotrebljavati svoj prilagođeni izdavatelj certifikata i certifikate.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako namjeravate izvršiti migraciju s jednog ERA servera na novo serversko računalo, morate izvesti/sigurnosno kopirati sve izdavatelje certifikate koje upotrebljavate kao i certifikat ERA servera. U suprotnome nijedna od ERA komponenti neće moći komunicirati s novim ERA serverom.