Postavke ERA agenta

Uporabom pravila možete konfigurirati specifične postavke za ERA agent. Za ERA agent dostupna su i unaprijed definirana pravila, na primjer Veza – Poveži se svakih (Interval povezivanja agenta) ili Prijavljivanje aplikacija – Prijavi sve instalirane aplikacije. Idite na Pravila i proširite Ugrađena pravila > ESET Remote Administrator Agent. Možete urediti postojeće pravilo ili stvoriti novo.

icon_section Veza

Server za povezivanje – Kliknite Uredi popis servera da biste dodali pojedinosti o vezi s ERA serverom (naziv hosta / IP i broj porta). Možete navesti više ERA servera, na primjer, kada promijenite IP adresu ERA servera ili ako izvršavate migraciju.

Interval povezivanja – Možete odabrati redoviti interval i navesti vremensku vrijednost za interval povezivanja ili možete upotrijebiti CRON izraze.

Certifikat (zahtijeva ponovno pokretanje!) – Možete upravljati certifikatima ravnopravnih računala za ERA agent. Kliknite Promijeni certifikat i odaberite certifikat ERA agenta koji ERA agent treba upotrebljavati. Dodatne informacije potražite u poglavlju Certifikati ravnopravnih računala.

icon_section Aktualizacije

Aktualizacijski interval – Interval u kojem će se dobivati aktualizacije. Možete odabrati redoviti interval i konfigurirati postavke ili možete upotrebljavati CRON izraze.

Aktualizacijski server – Aktualizacijski server s kojeg ERA server prima aktualizacije za sigurnosne programe i ERA komponente.

Vrsta aktualizacije – Odaberite vrstu aktualizacija koje želite primati. Možete odabrati redovitu, probnu ili odgođenu aktualizaciju. Ne preporučujemo odabir probnog načina rada za proizvodne sustave jer to predstavlja rizik.

icon_section Napredne postavke

HTTP proxy – Možete koristiti proxy server za omogućavanje internetskog prometa klijenata na mreži.

WakeUpomogućuje serveru da aktivira trenutnu replikaciju odabranog agenta. Portovi UDPv4 i UDPv6 upotrebljavaju se sa standardnim brojevima portova 1237 i 1238.

Kompatibilnost – Da biste omogućili ESET Remote Administrator agentu da upravlja sigurnosnim programima tvrtke ESET verzije 5 i starijim, mora biti postavljen specifičan port za osluškivanje. Uz to, sigurnosni programi tvrtke ESET moraju biti konfigurirani za slanje izvješća na taj port, a adresa ESET Remote Administrator servera mora biti postavljena na localhost.

Operacijski sustav – Koristite se mogućnostima (standardno su aktivirane) da biste prijavili određene informacije ili probleme na klijentskom računalu.

Repozitorij – lokacija repozitorija u kojem su pohranjene sve instalacijske datoteke.

icon_details_hoverNAPOMENA

Standardni je repozitorij AUTOMATSKI ODABRAN.

Dijagnostika – Možete aktivirati ili deaktivirati slanje izvješća o padu tvrtki ESET.

Zapisivanje – Možete postaviti opširnost zapisivanja kako biste odredili razinu informacija koje se prikupljaju i zapisuju – od mogućnosti Prati (informativno) do mogućnosti Fatalno (najvažnije ključne informacije). Najnovija datoteka dnevnika ERA agenta dostupna je na sljedećoj lokaciji na klijentskom računalu: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs ili C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

PodešavanjeZaštita podešavanja lozinkom zaštitna je značajka ERA agenta (samo za Windows). Postavite lozinku da biste aktivirali zaštitu ERA agenta lozinkom. Nakon primjene pravila ERA agent neće se moći deinstalirati ili popraviti ako se ne upiše lozinka.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako zaboravite ovu lozinku, nećete moći deinstalirati ERA agent s ciljanog računala.