Koraci instalacije – Linux

Ovi koraci primjenjuju se prilikom lokalne instalacije agenta. Ako želite instalirati agent na više računala, pogledajte odjeljak Instalacija agenta.

Provjerite jesu li zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

Instalirani su ERA server i ERA web konzola (na serverskom računalu).

Certifikat agenta stvoren je i spreman na lokalnom pogonu.

Izdavatelj certifikata spreman je na lokalnom pogonu.

Serversko računalo mora biti dostupno iz mreže.

Instalacijska datoteka agenta mora biti postavljena kao izvršna datoteka (chmod +x).

Agent se instalira pokretanjem naredbe u terminalu (pogledajte primjer niže).

Primjer
(Novi su redci odvojeni znakom "\" za lakše kopiranje niza u terminal)

./agent-linux-i686-1.0.387.0.sh --skip-license --cert-path=/home/adminko/Desktop/agent.pfx \
--cert-auth-path=/home/adminko/Desktop/CA.der --cert-password=N3lluI4#2aCC \
--hostname=10.1.179.36 --port=2222

ERA agent i eraagent.service bit će instalirani na sljedeću lokaciju:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Agent

Parametri instalacije

Atribut

Opis

--skip-license

Instalacija neće tražiti potvrdu licenčnog ugovora od korisnika

--cert-path

Lokalni put do datoteke s certifikatom agenta

--cert-auth-path

Put do datoteke izdavatelja certifikata za server

--cert-password

Mora se podudarati s lozinkom za certifikat agenta

--hostname

Veza sa serverom (ili proxy serverom) u jednom od sljedećih formata: naziv hosta, IPv4, IPv6 ili SRV zapis

--port

Port za osluškivanje – i za server i za proxy (2222)

Za provjeru ispravnosti instalacije pokrenite sljedeću naredbu:

sudo service eraagent status

icon_details_hoverNAPOMENA: Kad koristite certifikat koji ste stvorili, a koji je potpisao izdavatelj koji nije ERA izdavatelj certifikata, potrebno je izostaviti parametar --cert-auth-path iz instalacijske skripte, jer je drugi izdavatelj certifikata već instaliran na vašem operacijskom sustavu Linux (i na vašem serverskom računalu).

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako naiđete na probleme tijekom daljinske instalacije ERA agenta (zadatak servera Instalacija agenta završava sa statusom Neuspješno), pogledajte vodič Otklanjanje poteškoća.

Možete provjeriti status dnevnika na klijentskom računalu /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/trace.log ili /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/status.html kako biste provjerili radi li ERA agent pravilno.