Dodavanje novih korisnika

Kliknite Administracija > Upravljanje korisnicima > Dodaj korisnike... da biste dodali korisnike koji nisu pronađeni ili automatski dodani tijekom sinkronizacije korisnika.

add_new_user_management01

Unesite ime korisnika kojeg želite dodati u polje Korisničko ime. Upotrijebite padajući izbornik Rješavanje sukoba kako biste odabrali koju akciju poduzeti ako korisnik kojeg dodajete već postoji u ERA sustavu:

Pitaj kada se otkriju sukobi: Kada se otkrije sukob, program će vas pitati da odaberete akciju (pogledajte mogućnosti u nastavku).

oPreskoči sukobljene korisnike: Korisnici s istim imenom neće biti dodani. To isto tako jamči očuvanje postojećih prilagođenih atributa korisnika u sustavu ERA (neće ih zamijeniti podaci iz servisa Active Directory).

oPrebriši sukobljene korisnike: Postojećeg korisnika u sustavu ERA prebrisat će korisnik iz servisa Active Directory. Ako dva korisnika imaju isti SID, postojeći korisnik u sustavu ERA bit će uklonjen s prethodne lokacije (čak i ako se radi o korisniku iz druge grupe).

add_new_user_management02

Kliknite + Dodaj korisnika kako biste dodali još korisnika. Ako želite dodati više korisnika odjednom, kliknite Uvezi kako biste prenijeli csv datoteku koja sadrži popis korisnika za dodavanje. Ako želite, možete unijeti opis korisnika za lakšu identifikaciju.

Kliknite Dodaj kada završite s unošenjem promjena. Korisnici će se pojaviti u nadređenoj grupi koju ste naveli.