Regulacija

U određenim uvjetima regulacija može spriječiti pokretanje okidača. Uvjeti temeljeni na vremenu imaju prednost nad statističkim uvjetima.

Ako je ispunjen ijedan od uvjeta, resetiraju se informacije o statusu za sve promatrače (promatranje počinje od nule). To vrijedi za uvjete temeljene na vremenu i statističke uvjete. Informacije o stanju za promatrače nisu fiksne, resetiraju se čak i ako je Agent ili Server ponovno pokrenut.

Sve izmjene na okidaču rezultiraju resetiranjem statusa.

Postoji nekoliko načina za upravljanje okidanjem:

Statističko

Statistički okidači pokreću se na temelju bilo koje kombinacije sljedećih parametara:

S1: okidač se treba pokrenuti svakih N pojava događaja za okidanje (modulo N) počevši od posljednjeg događaja u nizu (npr. od početka, čekajući N-ti događaj)

S2: okidanje ako se pojavi N događaja unutar X vremena (vrijeme je moguće odabrati iz unaprijed definiranog skupa) [N <= 100] u ukupnom broju – uzima se u obzir samo broj događaja tijekom zadnjeg vremena X. Pokretanje okidača uzrokuje resetiranje međuspremnika

S3: N događaja s jedinstvenim simbolom S pojavljuje se [N <= 100] u nizu. Međuspremnik se resetira ako je okidač pokrenut i ako se događaj već nalazi u međuspremniku. Međuspremnik je u načinu "plutajući prozor" – FIFO redoslijed. Novi simbol uspoređuje se sa svakim simbolom u međuspremniku.

Napomena: Vrijednost koja nedostaje (n/a) smatra se nejedinstvenom i stoga se međuspremnik resetira

od zadnjeg okidanja

Ovi uvjeti mogu se kombinirati s operatorom I (svi uvjeti moraju biti zadovoljeni) ili operatorom ILI (koji god se prvi pojavi).

Temeljeni na vremenu

Svi sljedeći uvjeti moraju biti istovremeno zadovoljeni (ako su postavljeni):

T1: okidač se može pokrenuti unutar vremenskog raspona X. Raspon je u obliku ponovljenog niza graničnih vremena (npr. između 13:00 – 14:00 ILI 17:00 – 23:30)

T2: okidač se može pokrenuti najviše jednom svakih X vremena.
 

Dodatna svojstva

Kao što je navedeno iznad, neće svaki događaj pokrenuti okidač. Akcije koje se poduzimaju u slučaju događaja bez okidanja:

Ako ima više od jednog preskočenog događaja, grupiraj posljednjih N događaja u jedan (pohrani podatke o potisnutim oznakama) [N <= 100]

za N == 0, obrađuje se samo zadnji događaj (N znači dužinu povijesti, posljednji događaj uvijek se obrađuje)

Svi događaji koji nisu pokrenuli okidač spajaju se (spajanje posljednje oznake s N oznaka povijesti)

Primjeri:

S1: kriterij za pojave (dopusti svaku treću oznaku)

Vrijeme

00

01

02

03

04

05

06

okidač je izmijenjen

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Oznake

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

S2: kriterij za pojave unutar vremena (dopusti ako se 3 oznake pojave unutar 4 sekunde)

Vrijeme

00

01

02

03

04

05

06

okidač je izmijenjen

07

08

09

10

11

12

13

Oznake

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

S2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: kriterij za vrijednosti jedinstvenog simbola (dopusti ako se pojave 3 jedinstvene vrijednosti u nizu)

Vrijeme

00

01

02

03

04

05

06

okidač je izmijenjen

07

08

09

10

11

12

13

Vrijednost

A

B

B

C

D

G

H

 

J

K

np

L

M

N

N

S3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: kriterij za vrijednosti jedinstvenog simbola (dopusti ako se pojave 3 jedinstvene vrijednosti od zadnje oznake)

Vrijeme

00

01

02

03

04

05

06

07

okidač je izmijenjen

08

09

10

11

12

13

14

Vrijednost

A

B

B

C

D

G

H

I

 

J

K

np

L

M

N

N

S3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

T1: dopusti oznaku u određenim vremenskim rasponima (dopusti svaki dan u 8:10 u trajanju od 60 sekundi)

Vrijeme

8:09:50

8:09:59

8:10:00

8:10:01

okidač je izmijenjen

8:10:59

8:11:00

8:11:01

Oznake

x

x

x

x

 

x

x

x

T1

 

 

1

1

 

1

 

 

Ovaj kriterij nema stanje; izmjene na okidaču nemaju utjecaj na rezultate.

T2: dopusti oznaku u vremenskom intervalu (dopusti najviše svakih 5 sekundi)

Vrijeme

00

01

02

03

04

05

06

okidač je izmijenjen

07

08

09

10

11

12

13

Oznake

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

T2

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

S1+S2 kombinacija

S1: svaka peta oznaka

S2: 3 oznake unutar 4 sekunde

Vrijeme

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Oznake

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

 

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

S2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Rezultat

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Rezultat je prebrojan kao: S1 (logički ili) S2

S1+T1 kombinacija

S1: dopusti svaku treću oznaku

T1: dopusti svaki dan s početkom u 8:08, u trajanju od 60 sekundi

Vrijeme:

8:07:50

8:07:51

8:07:52

8:07:53

8:08:10

8:08:11

8:08:19

8:08:54

8:08:55

8:09:01

Oznake

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Rezultat

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Rezultat je prebrojan kao: S1 (logički i) T1

S2+T1 kombinacija

S2: 3 oznake unutar 10 sekundi

T1: dopusti svaki dan s početkom u 8:08, u trajanju od 60 sekundi

Vrijeme:

8:07:50

8:07:51

8:07:52

8:07:53

8:08:10

8:08:11

8:08:19

8:08:54

8:08:55

8:09:01

Oznake

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Rezultat

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Rezultat je prebrojan kao: S2 (logički i) T1.

Imajte na umu da se stanje za S2 resetira samo kad je globalni rezultat 1.

S2+T2 kombinacija

S2: 3 oznake unutar 10 sekundi

T2: dopusti najviše svakih 20 sekundi

Vrijeme:

00

01

02

03

04

05

06

07

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Oznake

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

T2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Rezultat

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Rezultat je prebrojan kao: S2 (logički i) T2.

Imajte na umu da se stanje za S2 resetira samo kad je globalni rezultat 1.