Čarobnjak okidača servera

Okidači se stvaraju i uređuju u kartici Administracija > Zadaci servera > Okidači. Odaberite Vrsta okidača > Novi okidač.

admin_manage_server_triggers