Planiranje zadatka servera

Planirani okidač pokrenut će zadatak ovisno o postavkama datuma i vremena. Zadatak je moguće planirati da se pokrene jednom, da se učestalo pokreće ili da se temelji na CRON izrazu.