Upravljanje osjetljivošću okidača

Regulacija se koristi za ograničavanje pokretanja zadatka ako je zadatak pokrenut događajem koji se često pojavljuje. U određenim uvjetima regulacija može spriječiti pokretanje okidača. Ako je ispunjen ijedan od definiranih uvjeta, resetiraju se složene informacije za sve promatrače (brojač ponovno počinje od 0). Te informacije također se resetiraju ako se Agent ili ERA Server ponovno pokrenu. Sve izmjene na okidaču rezultiraju resetiranjem statusa.

Uvjeti za regulaciju temeljenu na vremenu imaju prednost nad statističkim uvjetima. Preporučuje se korištenje samo jednog statističkog uvjeta i više uvjeta temeljenih na vremenu. Više statističkih uvjeta može biti nepotrebna komplikacija i može izmijeniti rezultate okidača.

Statistički kriteriji

Statistički uvjeti mogu se kombinirati s logičkim operatorom I (svi uvjeti moraju biti ispunjeni) ili s logičkim operatorom ILI (prvi uvjet koji je ispunjen pokreće akciju).

Uvjeti temeljeni na vremenu

Svi konfigurirani uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se pokrenuo događaj. Kriteriji regulacije fokusirani su na vrijeme kada je događaj nastupio.

Spajanje

Broj oznaka do spajanja – Broj oznaka (koliko puta je pogođen okidač) potreban za aktivaciju okidača. Okidač je spriječen od aktivacije sve dok nije postignut ovaj broj. Na primjer, kad je postavljen na 100, ako je otkriveno 100 prijetnji, nećete dobiti 100 obavijesti, nego samo jednu obavijest koja sadrži 100 prijetnji. Ako je otkriveno 200 prijetnji, samo posljednjih 100 prijetnji bit će u uključeno obavijest.

Kriteriji temeljeni na vremenu

Skupna pozivanja tijekom vremenskog razdoblja – Možete dopustiti pogodak svakih X sekundi. Ako postavite ovu mogućnost na 10 sekundi i tijekom ovog vremena bude 10 pogodaka, samo će se 1 brojati.

Vremenski rasponi – Dopusti oznake samo unutar definiranog vremenskog razdoblja. Možete dodati više vremenskih raspona na popis, bit će kronološki sortirani.

admin_manage_triggers_sensitivity

Statistički kriteriji

Primjena statističkih kriterija – Ta mogućnost definira način na koji se procjenjuju statistički kriteriji. Ili je potrebno ispuniti ih sve (I) ili barem jedan (ILI).

Aktivira se nakon sljedećeg broja pojava – Dopusti samo svakih X oznaka (pogodaka). Na primjer, ako unesete 10, brojat će se svaka deseta oznaka.

Broj pojavljivanja u vremenskom razdoblju – Dopusti samo oznake u određenom vremenskom razdoblju. To će definirati učestalost. Na primjer, omogućite izvršavanje zadatka ako je događaj detektiran 10 puta u jednom satu.

o Vremensko razdoblje – Definirajte vremensko razdoblje za gore opisanu mogućnost.

Broj događaja sa simbolom – Zabilježi oznaku ako je bilo X događaja s određenim simbolom. Na primjer, ako unesete 10, oznaka će se brojati za svakih 10 instalacija određene aplikacije.

o Primjenjuje se kada je broj događaja – Unesite broj uzastopnih događaja nakon posljednje oznake za brojanje nove oznake. Na primjer, ako unesete 10, oznaka će se brojati nakon 10 događaja od posljednje oznake.

Primjenjuje se kada je broj događaja – Okidač se primjenjuje kada su oznake ili Primljene uzastopno (izvršavanje okidača ne uzima se u obzir) ili Primljene od zadnjeg izvršavanja okidača (kada je okidač pokrenut, broj se resetira na 0).