Premještanje statičke grupe

Kliknite simbol icon_cogwheel pored naziva grupe i odaberite Premjesti. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje strukturu stabla grupa. Odaberite ciljnu grupu (statičku ili dinamičku) u koju želite premjestiti odabranu grupu. Ciljna grupa postat će nadređena grupa. Možete također premještati grupe povlačenjem i otpuštanjem grupe u ciljnu grupu po vašem izboru.

Potrebno je napomenuti nekoliko iznimaka za organizaciju grupa. Ne možete premjestiti statičku grupu u dinamičku grupu. Također, nije moguće premjestiti unaprijed definirane statičke grupe (npr. Izgubljeno i pronađeno) u druge grupe. Druge grupe mogu se slobodno premještati. Dinamička grupa može biti član bilo koje druge grupe uključujući statičke grupe.

Sljedeći načini mogu se koristiti za premještanje grupa:

Povlačenje i otpuštanje – kliknite i držite grupu koju želite premjestiti i otpustite je iznad nove nadređene grupe.

admin_manage_DG_drag_and_drop

icon_cogwheel > Uredi > Promjeni nadređenu grupu.

admin_manage_DG_edit

icon_cogwheel > Premjesti > odaberite novu nadređenu grupu s popisa i kliknite U redu.

admin_manage_DG_move