Uvoz statičkih grupa

Izvezene datoteke iz statičkih grupa mogu se uvesti natrag u ERA web konzolu i uključiti u vašu postojeću strukturu grupa.

admin_Import_static_groups

1.Kliknite mogućnost Grupa (iskočit će kontekstni izbornik).

2.Odaberite Uvoz.

3.Kliknite mogućnost Pregledaj i idite na .txt datoteku.

4.Odaberite datoteku grupe i kliknite Otvori. Naziv datoteke prikazuje se u tekstnom okviru.

5.Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za rješavanje sukoba:

Preskoči sukobljena računala

Ako statičke grupe postoje i računala iz .txt datoteke već postoje u ovoj grupi, ta se računala preskaču i ne uvoze se. Prikazat će se informacije o tome.

Premjesti sukobljena računala iz drugih grupa

Ako statičke grupe postoje i računala iz .txt datoteke se već nalaze u relevantnoj grupi, prije uvoza potrebno je premjestiti računala u druge statičke grupe, a nakon uvoza ta će se računala vratiti u izvorne grupe odakle su premještena.

Udvostruči sukobljena računala

Ako statičke grupe postoje i računala iz .txt datoteke se već nalaze u relevantnoj grupi, u istoj statičkoj grupi stvaraju se duplikati tih računala. Izvorno računalo prikazano je s potpunim informacijama, a duplikat se prikazuje samo s nazivom računala.

5.Kliknite Uvezi, uvest će se statičke grupe i računala u njima.