Izvoz statičkih grupa

Izvoz popisa računala koja se nalaze u ERA strukturi može se jednostavno izvršiti. Možete izvesti popis i pohraniti ga kao sigurnosnu kopiju kako biste ga mogli uvesti u budućnosti, primjerice, ako poželite vratiti strukturu grupe.

icon_details_hoverNAPOMENA

Statičke grupe moraju sadržavati barem jedno računalo. Izvoz praznih grupa nije moguć.

1.Idite na Administracija > Grupe > odaberite statičku grupu koju želite izvesti.

admin_export_static_group

2.Kliknite gumb Grupa na dnu (iskočit će kontekstni izbornik).

3.Odaberite Izvoz.

4.Datoteka će se spremiti u .txt formatu.

icon_details_hoverNAPOMENA

Dinamičke grupe ne mogu se izvesti jer su dinamičke grupe samo veze na računala prema kriterijima definiranima u predlošcima dinamičkih grupa.