Konfiguriranje proizvoda s ERA servera

Možete koristiti pravila za konfiguriranje svog ESET proizvoda na isti način kako biste iz prozora za napredno podešavanje korisničkog sučelja proizvoda. Za razliku od pravila u servisu Active Directory, ERA pravila ne mogu prenositi skripte ili nizove naredbi.