Spajanje pravila

Pravila se spajaju jedno po jedno. Kod spajanja pravila općenito vrijedi da novije pravilo uvijek zamjenjuje postavke koje je postavilo starije pravilo.

Da biste promijenili to ponašanje, možete koristiti zastavice pravila (dostupne za svaku postavku). Postavke se spajaju jedna po jedna.

Imajte na umu da struktura grupa (njihova hijerarhija) i redoslijed pravila određuju kako se pravila spajaju. Spajanje bilo koja dva pravila može imati drugačiji rezultat ovisno o njihovom redoslijedu. Grupe su poredane i pravila su označena brojevima.