Pravila

Pravila se koriste za prosljeđivanje određene konfiguracije ESET proizvoda koji se pokreću na klijentskim računalima. Tako ćete izbjeći potrebu za ručnim konfiguriranjem proizvoda tvrtke ESET na svakom klijentu. Pravilo se može primijeniti izravno na pojedina Računala kao i na grupe (statičke i dinamičke). Također, možete dodijeliti više pravila računalu ili grupi, za razliku od programa ESET Remote Administrator 5 i ranijim verzijama gdje se jedno pravilo primjenjivalo samo na jedan proizvod ili komponentu.

Primjena pravila

Pravila se primjenjuju redom kojim su raspoređene statičke grupe. To nije slučaj kod dinamičkih grupa gdje se prvo prelaze podređene dinamičke grupe. To vam omogućuje primjenu pravila s većim utjecajem na vrhu stabla grupe i primjenu preciznije definiranih pravilima za podgrupe. S ispravno konfiguriranim pravilima sa zastavicama, ERA korisnik s pristupom grupama smještenim visoko na stablu može zaobići pravila nižih grupa. Algoritam je detaljnije objašnjen u odjeljku Kako se pravila primjenjuju na klijent.

Spajanje pravila

Pravilo koje se primjenjuje na klijent obično je rezultat više pravila koja su spojena u jedno konačno pravilo.

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučuje se dodjeljivanje više generičkih pravila (npr. općenite postavke kao što je server za aktualizaciju) grupama koje su na višem mjestu u stablu grupa. Određenija pravila (npr. postavke upravljanja uređajem) trebaju se dodijeliti dublje u stablu grupa. Niže pravilo obično zamjenjuje postavku višeg pravila kad se obavlja spajanje (osim ako je drugačije definirano zastavicama pravila).

icon_details_hoverNAPOMENA

Kada imate pravilo na mjestu i odlučite ga ukloniti, konfiguracija klijentskog računala neće automatski vratiti izvorne postavke nakon uklanjanja pravila. Konfiguracija će ostati prema posljednjem pravilu koje se primjenjivalo na klijente. Ista stvar događa se kada računalo postane članom dinamičke grupe na koju se primjenjuje određeno pravilo koje mijenja postavke računala. Te postavke ostaju i kada računalo napusti dinamičku grupu. Stoga se preporučuje stvaranje pravila sa zadanim postavkama i dodjeljivanje korijenskoj grupi (Svi) kako bi se postavke mogle vratiti na standardne postavke u takvoj situaciji. Na taj način računalo dobiva standardne postavke kada napusti grupu koja mu je izmijenila postavke.