Novi predložak dinamičke grupe

Kliknite Novi predložak pod stavkom Administrator > Predlošci dinamičke grupe.

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

admin_new DG_template

Pogledajte naše primjere s ilustriranim detaljnim uputama za korištenje dinamičkih grupa u mreži.