Upravljanje predlošcima dinamičkih grupa

Predlošcima se može upravljati iz stavke Administracija > Predlošci dinamičkih grupa. Možete stvoriti novi predložak ili urediti postojeće predloške. Za uređivanje kliknite predložak koji želite urediti i otvorit će se čarobnjak.

Umjesto toga, možete odabrati predložak klikom na potvrdni okvir uz njega, a zatim kliknite na Uredi predložak.

Duplikat vam omogućuje stvaranje novih predložaka dinamičkih grupa na temelju odabranih predložaka, a za duplikat zadatka može biti potreban novi naziv.

admin_manage_dg_template

Kliknite Spremi kao da biste zadržali postojeći predložak i stvorili novi na temelju predloška koji uređujete. Odredite naziv novog predloška.

dg_save_as