Čarobnjak za dinamičke grupe

Sve dinamičke grupe koriste predložak za filtriranje klijentskih računala. Kada se definira, predložak se može koristiti u drugim dinamičkim grupama za filtriranje klijenata. ERA sadrži nekoliko gotovih standardnih predložaka za dinamičke grupe koji olakšavaju kategorizaciju klijentskih računala.

Možete stvoriti dinamičke grupe pomoću postojećeg predloška ili novog predloška (koji će se koristiti za tu dinamičku grupu).

icon_section Osnovno

Unesite Naziv i Opis (nije obavezno) za novu dinamičku grupu. Prema standardnim postavkama nadređena je grupa ona koju ste odabrali kad ste stvarali novu statičku grupu. Ako želite promijeniti nadređenu grupu, još uvijek možete to učiniti klikom na Promjena nadređene grupe i odabirom nadređene grupe iz popisa. Nadređena grupa nove dinamičke grupe može biti dinamička ili statička grupa. Kliknite Završi da biste stvorili novu dinamičku grupu.

admin_DG_wizard

icon_section Predložak

Možete odabrati postojeći predložak dinamičke grupe ili stvoriti novi predložak dinamičke grupe.

icon_section Sažetak

Pregledajte konfiguraciju kako biste provjerili je li ispravna (ako trebate obaviti promjene, još uvijek možete) i kliknite Završetak.