Okidači

Okidači se mogu koristiti i na ERA serveru i na agentima (klijentima).