Ikona statusa

Ikona pored indikatora napretka pruža dodatne informacije. Ona pokazuje postoje li planirana izvršenja za odgovarajući zadatak klijenta, kao i rezultat izvršenja koja su dovršena. Tu informaciju prebrojava ERA Server. Mogu biti naznačeni sljedeći statusi:

icon_play Izvodi se

Zadatak klijenta pokrenut je na barem jednom cilju, nema planiranih ni neuspješnih pokretanja. To vrijedi čak i ako je zadatak klijenta već završen na nekim ciljevima.

icon_success Uspješno

Zadatak klijenta uspješno je dovršen na svim ciljevima, nema planiranih pokretanja ni pokretanja koja se izvode.

validation-status-icon-warning Pogreška

Zadatak klijenta izveden je na svim ciljevima, ali nije uspio na barem jednom. Nisu planirana daljnja izvršenja.

icon_clock Planirano

Planirano je pokretanje zadatka klijenta, ali ne izvodi se nijedno pokretanje.

icon_planned_running Planirano / izvodi se

Zakazana su pokretanja zadatka klijenta (u prošlosti ili budućnosti). Nema neuspješnih pokretanja i izvodi se barem jedno pokretanje.

icon_planned_success Planirano/uspješno

Zakazano je još nekoliko pokretanja zadatka klijenta (u prošlosti ili budućnosti), nema neuspješnih pokretanja ni pokretanja koja se izvode te je barem jedno pokretanje uspješno završeno.

icon_planned_error Planirano/pogreška

Zakazano je još nekoliko pokretanja zadatka klijenta (u prošlosti ili budućnosti), nema pokretanja koja se izvode te je barem jedno pokretanje bilo neuspješno. To vrijedi čak i ako su neka izvršenja uspješno dovršena.