Izvršavanja zadataka klijenta

Trenutačni status svakog zadatka klijenta može se pratiti u odjeljku Administracija > Zadaci klijenta. Za svaki zadatak prikazuju se traka indikatora napretka i ikona statusa. Možete upotrijebiti i Pretraživanje kroz razine naniže kako biste pregledali pojedinosti za odgovarajući zadatak klijenta i poduzeli daljnje akcije, primjerice Pokreni na ili Ponovno pokretanje nije uspjelo.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Morate stvoriti okidač da biste izvršili sve zadatke klijenta.

icon_details_hoverNAPOMENA

Tijekom tog procesa ponovno se procjenjuje velika količina podataka pa to može potrajati dulje nego u ranijim verzijama (ovisno o zadatku klijenta, okidaču klijenta i ukupnom broju računala).

ct_executions_client_task

Pogledajte ikonu statusa za pojedinosti o različitim vrstama i statusima ikona.

Akcija zadatka klijenta (kliknite zadatak klijenta da biste vidjeli kontekstni izbornik):

icon_details Pojedinosti...

Pojedinosti zadatka klijenta prikazuju sažetak informacija o zadatku pa kliknite karticu Izvršenja da biste prikaz prebacili na rezultat svakog pojedinačnog izvršenja. Možete provesti Pretraživanje kroz razine naniže kako biste pregledali pojedinosti za odgovarajući zadatak klijenta. Ako se prikazuje previše izvršenja, možete filtrirati prikaz da biste ograničili rezultate.

icon_details_hoverNAPOMENA

Prilikom instalacije starijeg proizvoda tvrtke ESET, izvješće zadatka klijenta prikazuje: Zadatak je isporučen upravljanom proizvodu.

icon_edit Uredi...

Omogućuje vam uređivanje odabranog zadatka klijenta. Uređivanje postojećih zadataka korisno je kada trebate obaviti samo manje prilagodbe. Za specifičnije zadatke možda je bolje stvoriti potpuno novi zadatak.

icon_copyUdvostruči...

Omogućuje vam stvaranje novog zadatka na temelju odabranog zadatka, pri čemu je za duplikat potreban novi naziv.

icon_delete Izbriši

U potpunosti uklanja označene zadatke.

icon_restart_default Pokreni na...

Dodajte novi okidač i odaberite ciljna računala ili grupe za ovaj zadatak.

icon_manage Ponovno pokretanje nije uspjelo

Stvara novi okidač pri čemu su kao ciljevi postavljena sva računala na kojima je prethodno izvršenje zadatka bilo neuspješno. Ako želite, umjesto toga možete urediti postavke zadatka ili kliknuti Završi kako biste ponovno pokrenuli nepromijenjen zadatak.

ct_executions_trigger

Akcija izvršenja (upotrijebite znak icon_expand za proširenje zadatka klijenta da biste vidjeli njegova izvršenja/okidače, kliknite okidač za prikaz kontekstnog izbornika):

icon_edit Uredi...

Omogućuje vam uređivanje odabranog okidača.

icon_restart_defaultOdmah ponovno pokreni

Možete ponovno pokrenuti zadatak klijenta (odmah) pomoću postojećeg okidača, bez promjene.

icon_delete Izbriši

U potpunosti uklanja odabrani okidač.

icon_copyUdvostruči...

Omogućuje vam stvaranje novog okidača na temelju odabranog okidača, pri čemu je za duplikat potreban novi naziv.