Certifikati

Certifikati su važan dio programa ESET Remote Administrator i potrebni su ERA komponentama za komunikaciju s ERA serverom. Da bi sve komponente mogle pravilno komunicirati, svi certifikati ravnopravnih računala moraju biti valjani i potpisani od strane istog izdavatelja certifikata.

Možete stvoriti novi izdavatelj certifikata i certifikate ravnopravnih računala na ERA web-konzoli. Slijedite upute iz ovog priručnika za sljedeće postupke:

Stvaranje novog izdavatelja certifikata

oUvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa u BASE64 formatu

 

Stvaranje novog certifikata ravnopravnog računala

oStvaranje certifikata

oIzvoz certifikata

oStvaranje APN certifikata

oOpoziv certifikata

oKorištenje certifikata

oPostavljanje novog certifikata ERA servera

oPrilagođeni certifikati s programom ESET Remote Administrator

oPostupak zamjene certifikata