Čarobnjak za mapiranu sigurnosnu grupu domena

Da biste pristupili Čarobnjaku za mapiranu sigurnosnu grupu domena, idite na Administracija > Prava pristupa > Mapirane sigurnosne grupe domena > Novo ili samo Novo (kad je mapirana sigurnosna grupa domena odabrana na stablu).

admin_user_mapped_domain_security

icon_section Osnovno

Grupa domena

Unesite Naziv grupe, a možete unijeti i opis grupe. Grupu će definirati SID grupe (sigurnosni identifikator). Kliknite Odaberi da biste odabrali grupu s popisa, a zatim kliknite U redu za potvrdu.

Račun

Ostavite označenu mogućnost Aktivirano da biste aktivirali korisnika.

Mogućnost Automatska odjava (min) definira vrijeme mirovanja (u minutama) nakon kojeg se korisnik odjavljuje s ERA web konzole.

E-pošta za kontakt i Broj telefona nisu obavezni i mogu se definirati za pomoć u identifikaciji korisnika.

icon_section Skup dopuštenja

Dodijelite ovlasti (prava) korisniku. Možete upotrijebiti unaprijed definirane ovlasti:

Skup administratorskih dopuštenja (slično punom pristupu) ili možete koristiti prilagođeni skup dopuštenja.

Skup dopuštenja za instalaciju potpomognutu serverom (slično pravima samo za čitanje)

Skup dopuštenja pregledavatelja (slično pravima samo za čitanje)

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke za ovog korisnika pa kliknite Završi da biste stvorili grupu.