Mapiranje grupe u sigurnosnu grupu domena

Možete mapirati sigurnosnu grupu domena na ERA server i dopustiti postojećim korisnicima (članovima tih sigurnosnih grupa domena) da postanu korisnici ERA web konzole.

Kliknite Administracija > Prava pristupa > Mapirane sigurnosne grupe domena > Novo ili samo Novo (kad je mapirana sigurnosna grupa domena odabrana na stablu).

admin_map_group_domain_security

icon_section Osnovno

Grupa domena

Unesite Naziv grupe, a možete unijeti i opis grupe. Grupu će definirati SID grupe (sigurnosni identifikator). Kliknite Odaberi da biste odabrali grupu s popisa, a zatim U redu za potvrdu.

Račun

Ostavite označenu mogućnost Aktivirano da biste aktivirali korisnika.

Mogućnost Automatska odjava (min) definira vrijeme mirovanja (u minutama) nakon kojeg se korisnik odjavljuje s web konzole.

E-pošta za kontakt i Broj telefona nisu obavezni i mogu se definirati za pomoć u identifikaciji korisnika.

icon_section Skup dopuštenja

Dodijelite ovlasti (prava) korisniku. Možete upotrijebiti unaprijed definirane ovlasti: Skup dopuštenja pregledavatelja (slično pravima samo za čitanje), Skup administratorskih dopuštenja (slično punom pristupu) ili Skup dopuštenja za instalaciju potpomognutu serverom (dopuštenje za lokalnu instalaciju ERA agenta na klijentskom računalu) ili pak možete koristiti prilagođeni skup dopuštenja.

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke za ovog korisnika pa kliknite Završi da biste stvorili grupu.