Exportování klientského certifikátu

Exportování klientského certifikátu

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Klientské certifikáty a vyberte požadovaný certifikát.

2.Z kontextového menu vyberte možnost Exportovat. Certifikát se exportuje (včetně privátního klíče) do .pfx souboru.

Exportování klientského certifikátu jako Base64

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Klientské certifikáty a vyberte požadovaný certifikát.

2.Z kontextového menu vyberte možnost Exportovat jako Base64. Veřejný klíč certifikátu si rovnou můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty a nemáte je v Base64, musíte je exportovat v tomto formátu. Případně certifikáty můžete převést podle těchto kroků: http://linux.die.net/man/1/base64 nebo https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/base64.1.html. Příklad:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'