Exportování veřejného klíče

Exportování veřejného klíče certifikační autority

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikační autority a vyberte požadovanou autoritu.

2.Z kontextového menu vyberte možnost Exportovat veřejný klíč. Veřejný klíč se exportuje do .der souboru.

Exportování veřejného klíče v Base64 formátu certifikační autority

1.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikační autority a vyberte požadovanou autoritu.

2.Z kontextového menu vyberte možnost Exportovat veřejný klíč jako Base64. Veřejný klíč si rovnou můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty a nemáte je v Base64, musíte je exportovat v tomto formátu. Případně certifikáty můžete převést podle těchto kroků: http://linux.die.net/man/1/base64 nebo https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/base64.1.html. Příklad:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'