Instalacija agenta

Daljinska instalacija ERA agenta vrši se iz odjeljka Administracija. Možete upotrijebiti sljedeće pisane upute iz članka u našoj bazi znanja. Isto tako, možete pogledati videozapis s uputama iz naše baze znanja:

icon_details_hoverNAPOMENA: Preporučujemo da prvo isprobate masovnu instalaciju agenta u svojem okruženju. Kad funkcionira ispravno, tada započnite sa stvarnom instalacijom na korisnička klijentska računala. Također, prije nego počnete ispitivati masovnu instalaciju, promijenite Interval veze agenta.

Kliknite Zadatak servera > Instalacija agenta > Novo... kako biste pokrenuli konfiguriranje novog zadatka.

admin_agent_deployement

icon_section Osnovno

Unesite osnovne informacije o zadatku, primjerice Naziv, Opis(nije obavezno) i Vrstu zadatka. Vrsta zadatka određuje postavke i kako će se zadatak ponašati. Označite potvrdni okvir pored Izvrši zadatak odmah nakon završetka kako bi se zadatak automatski pokrenuo kada kliknete Završi.

admin_server_tasks_wizard

icon_section Postavke

Automatsko razrješavanje prikladnog agenta – Ovu mogućnost odaberite ako imate više operacijskih sustava (Windows, Linux, Mac OS) u mreži i taj će zadatak za svaki sustav automatski pronaći prikladan instalacijski paket agenta koji je kompatibilan sa serverom.
Ciljevi – Ovu mogućnost kliknite za odabir klijenata koji će biti primatelji zadatka.
Korisničko ime/lozinka – Korisničko ime i lozinka za korisnika s dovoljno prava za daljinsko instaliranje agenta.
Naziv hosta servera (nije obavezno) – Ovdje možete unijeti naziv hosta servera ako je različit za klijenta i server.
Certifikat ravnopravnog računala/ERA certifikat – To je sigurnosni certifikat i izdavatelj certifikata za instalaciju agenta. Možete odabrati standardni certifikat i standardnog izdavatelja certifikata ili koristiti prilagođene certifikate. Dodatne informacije potražite u odjeljku Certifikati.
Prilagođeni certifikat – Ako za autorizaciju koristite prilagođeni certifikat, potražite certifikat i odaberite ga prilikom instaliranja agenta.
Lozinka za certifikat – Lozinka za certifikat, ona koju ste unijeli tijekom instalacije servera (u koraku u kojem ste stvorili izdavatelja certifikata) ili lozinka za prilagođeni certifikat.

Admin_new_server_task

icon_details_hoverNAPOMENA: ERA server može automatski odabrati odgovarajući instalacijski paket agenta za operacijski sustav. Da biste ručno odabrali paket, poništite odabir okvira Automatsko razrješavanje prikladnog agenta i odaberite neki od dostupnih agenata s popisa u ERA repozitoriju.

icon_section Cilj

Prozor Cilj omogućuje da navedete koji su klijenti (pojedinačna računala ili čitave grupe) primatelji zadatka. Kliknite Dodaj ciljeve kako biste prikazali statičke i dinamičke grupe i njihove članove.

admin_dg_tasks_target_list

Odaberite klijente, kliknite U redu i nastavite do odjeljka Okidač.

icon_section Okidač – Određuje koji će događaj biti okidač za zadatak.

Što prije – Izvršava zadatak čim se klijent poveže s ESET Remote Administrator serverom i primi zadatak. Ako zadatak ne može biti izvršen do datuma isteka, bit će uklonjen iz reda čekanja – neće biti izbrisan, ali neće biti ni izvršen.
Zakazani okidač – Izvršava zadatak u odabrano vrijeme. Zadatak možete zakazati jednom, više puta ili koristeći CRON izraz.
Okidač dnevnika događaja – Izvršava zadatak temeljem događaja koji su ovdje navedeni. Okidač se uključuje kada se dogodi određeni događaj u dnevniku. Definirajte vrstu dnevnika, logički operator i kriterij za filtriranje koji će biti okidač za zadatak.
Pridruženi okidač dinamičke grupe – Ovaj okidač izvršava zadatak kada se klijent pridruži dinamičkoj grupu odabranoj u mogućnosti Cilj. Ako je odabrana statička grupa ili neki od klijenata pojedinačno, ova opcija neće biti dostupna.

icon_details_hoverNAPOMENA: Dodatne informacije o okidačima potražite u poglavlju Okidači.

icon_section Napredne postavke – regulacija – Regulacija se koristi za sprečavanje izvršenja zadatka ako je okidač za izvršenje događaj koji se često događa, primjerice Okidač dnevnika događaja ili Pridruženi okidač dinamičke grupe (pogledajte iznad). Dodatne informacije potražite u poglavlju Regulacija.

Kliknite Završi kada definirate primatelje zadatka i okidače za izvršenje zadataka.

icon_section Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane mogućnosti. Provjerite postavke i, ako su u redu, kliknite Završi. Zadatak je sada stvoren i spreman za korištenje.

Instalacija ERA Agenta može se izvršiti na nekoliko načina. Agent možete instalirati:

Daljinski pomoću GPO-a i SCCM-a – preporučujemo ovu metodu za masovnu instalaciju ERA agenta na klijentskim računalima (umjesto toga možete koristiti zadatak servera za instalaciju ERA agenta)

Lokalno – koristeći instalacijski paket agenta ili Agent Live instalacijske programe ako, primjerice, dođe do problema tijekom daljinske instalacije

Dostupna su tri načina za lokalnu instalaciju:

Agent Live instalacijski programi – pomoću generirane skripte iz ERA web konzole Agent Live instalacijske programe možete distribuirati putem e-pošte ili ih pokrenuti s izmjenjivog medija (USB flash pogona itd.)
Instalacija potpomognuta serverom – pomoću instalacijskog paketa Agenta automatski se preuzima certifikat s ERA Servera (preporučen postupak lokalne instalacije)
Izvanmrežna instalacija – izvršava se pomoću instalacijskog paketa Agenta, pri čemu morate ručno izvesti certifikate i koristiti ih za instalaciju

Zadatak servera Daljinska instalacija agenta može se koristiti za masovnu distribuciju agenta na klijentska računala. To je najpraktičnija metoda distribucije jer se može izvršiti s web konzole bez ručne instalacije agenta na svako računalo.

ERA agent vrlo je važan jer sigurnosna rješenja tvrtke ESET koja se izvršavaju na klijentskim računalima komuniciraju s ERA serverom isključivo putem agenta.

icon_details_hoverNAPOMENA: Ako naiđete na probleme tijekom daljinske instalacije ERA agenta (zadatak servera Instalacija agenta završava neuspješno), pogledajte vodič za otklanjanje poteškoća.