Pravila i logički poveznici

Pravilo se sastoji od stavke, logičkog poveznika (logičkog operatora) i definirane vrijednosti.

Kada kliknete + Dodaj pravilo, otvara se skočni prozor s popisom stavki podijeljenih u kategorije. Na primjer:

Instalirani softver > Naziv aplikacije

Mrežni adapteri > MAC adresa

Izdanje OS-a > Naziv OS-a

Da biste stvorili pravilo, odaberite stavku, odaberite logički operator i navedite vrijednost. Pravilo se ocjenjuje prema vrijednosti koju ste zadali i korištenom logičkom operatoru.

Prihvatljive vrste vrijednosti uključuju brojeve, nizove, redne brojeve, IP adrese, maske proizvoda i ID-ove računala. Svakoj su vrijednosti pridruženi drugi logički operatori, a ERA web konzola automatski prikazuje samo one koji su podržani.

"= (jednako)"Vrijednost simbola i predložak moraju biti jednaki. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo.
"= (nije jednako)"Vrijednost simbola i predložak ne smiju biti jednaki. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo.
"> (veće od)"Vrijednost simbola mora biti veća od vrijednosti predloška. Može se koristiti i za usporedbu raspona za simbole IP adrese.
"≥ (veće ili jednako)"Vrijednost simbola mora biti veća ili jednaka vrijednosti predloška. Može se koristiti i za usporedbu raspona za simbole IP adrese.
"> (manje od)"Vrijednost simbola mora biti manja od vrijednosti predloška. Može se koristiti i za usporedbu raspona za simbole IP adrese.
"≥ (manje ili jednako)"Vrijednost simbola mora biti manja ili jednaka vrijednosti predloška. Može se koristiti i za usporedbu raspona za simbole IP adrese.
"sadrži" – Vrijednost simbola sadrži vrijednost predloška. Prilikom pretraživanja ne razlikuju se mala i velika slova.
"ima prefiks" – Vrijednost simbola ima isti tekstni prefiks kao vrijednost predloška. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo. Postavite prvih nekoliko znakova iz niza koji se pretražuje, npr. za niz "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" prefiks je "Micros" ili "Micr" ili "Microsof" itd.
"ima sufiks" – Vrijednost simbola ima isti tekstni sufiks kao vrijednost predloška. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo. Postavite prvih nekoliko znakova iz niza koji se pretražuje, npr. za niz "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" sufiks je "319" ili "0.30319" itd.
"ima masku" – Vrijednost simbola mora odgovarati maski definiranoj u predlošku. Formatiranje maske omogućuje upotrebu svih znakova, posebnih simbola '*' (nijedan, jedan ili više znakova) i '?' (točno jedan znak), primjerice: "6.2.*" ili "6.2.2033.?".
"regex" – Vrijednost simbola mora biti ista kao regularni izraz (regex) iz predloška. Regex mora biti napisan u formatu Perl.
"unutar" – Vrijednost simbola mora odgovarati bilo kojoj vrijednosti s popisa u predlošku. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo.
"unutar (maska niza)"Vrijednost simbola mora odgovarati bilo kojoj maski s popisa u predlošku.

Negativna pravila:

validation-status-icon-warning VAŽNO: Negacijski operatori moraju se koristiti oprezno jer se u slučaju zapisa s više redaka, primjerice "Instalirana aplikacija", svi redci testiraju na te uvjete. Pogledajte primjere kako biste saznali kako se negacijski operatori i negacijske operacije mogu koristiti za dobivanje očekivanih rezultata.

"ne sadrži" – Vrijednost simbola ne sadrži vrijednost predloška. Prilikom pretraživanja ne razlikuju se mala i velika slova.
"nema prefiks" – Vrijednost simbola nema isti tekstni prefiks kao vrijednost predloška. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo.
"nema sufiks" – Vrijednost simbola nema isti tekstni sufiks kao vrijednost predloška. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo.
"nema masku" – Vrijednost simbola ne odgovara maski definiranoj u predlošku.
"nije regex" – Vrijednost simbola ne smije biti ista kao regularni izraz (regex) iz predloška. Regex mora biti napisan u formatu Perl. Operacija negacije navedena je kao pomoć za negaciju istih regex izraza bez prepisivanja.
"nije unutar" – Vrijednost simbola ne smije odgovarati nijednoj vrijednosti s popisa u predlošku. Pri uspoređivanju nizova ne razlikuje se veliko i malo slovo. Omogućuje negiranje istih regex izraza bez prepisivanja.
"nije unutar (maska niza)" – Vrijednost simbola ne smije odgovarati nijednoj maski s popisa u predlošku.