Otklanjanje poteškoća – instalacija agenta

Tijekom instalacije ERA agenta možete naići na poteškoće. Ako instalacija ne uspije, uzroci mogu biti razni. Ovaj će vam odjeljak pomoći:

oSaznajte što je uzrokovalo neuspjeh instalacije ERA agenta
opotražite moguće uzroke u tablici u nastavku
ootklonite problem i izvršite uspješno uvođenje

Windows

1. Da biste saznali zašto instalacija agenta nije uspjela, idite na Izvješća > Automatizacija, odaberite Informacije o zadacima instalacije agenta u zadnjih 30 dana i kliknite Generiraj sada.
Prikazat će se tablica s informacijama o instalaciji. Stupac Napredak prikazuje poruke o pogreškama u kojima je navedeno zašto instalacija agenta nije uspjela.

Ako vam je potrebno još pojedinosti, možete promijeniti opširnost dnevnika ERA servera. Idite na Administracija > Postavke servera > Napredne postavke > Zapisivanje i s padajućeg izbornika odaberite Pogreška. Ponovno pokrenite instalaciju agenta i kada ne uspije, provjerite najnovije zapise na dnu datoteke dnevnika ERA servera. Izvješće će uključivati prijedloge o rješavanju problema.

Najnovija datoteka dnevnika ERA servera nalazi se ovdje: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log

Dnevnik ERA agenta nalazi se ovdje:

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Za aktivaciju potpunog zapisivanja stvorite lažnu datoteku pod nazivom traceAll bez ekstenzije u istoj mapi kao i datoteka trace.log. Ponovno pokrenite servis ESET Remote Administrator server, to će aktivirati puno zapisivanje u datoteku trace.log.

icon_details_hoverNAPOMENA: U slučaju problema s povezivanjem ERA agenta dodatne informacije potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća – povezivanje agenta.

Ako instalacija nije uspjela i javlja se pogreška 1603, provjerite datoteku ra-agent-install.log. Nalazi se ovdje: C:\Users\%user%\AppData\Local\Temp\ra-agent-install.log na ciljnom računalu.

2. Tablica u nastavku sadrži nekoliko razloga neuspjeha instalacije agenta:

Poruka o pogrešci

Mogući uzrok

Povezivanje nije moguće

Klijent nije dostupan na mreži
Razrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće
Firewall blokira komunikaciju
Portovi 2222 i 2223 nisu otvoreni u firewallu (ni na strani klijenta ni na strani servera)

Pristup je odbijen

Nije postavljena lozinka za administratorski račun
Nedostatna prava pristupa
Zajednička mreža ADMIN$ nije dostupna
Zajednička mreža IPC$ nije dostupna

Aktivirano je korištenje jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka

Paket nije pronađen u repozitoriju

Veza na repozitorij nije ispravna
Repozitorij je nedostupan
Repozitorij ne sadrži željeni paket

3. Slijedite odgovarajuće korake za otklanjanje poteškoća ovisno o mogućem uzroku:

oKlijent nije dostupan na mreži – s ERA servera pošaljite ping signal klijentu, ako dobijete odgovor, pokušajte se daljinski prijaviti na klijentsko računalo (primjerice, daljinskim pristupom radnoj površini).
oRazrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće – moguća rješenja za DNS probleme mogu uključivati, ali bez ograničenja, sljedeće:

Korištenje naredbe nslookup IP adrese ili naziva hosta servera i/ili klijenata kod kojih se javljaju problemi s instalacijom agenta. Rezultat bi trebao biti isti kao informacije primljene s računala. Primjerice, nslookup naziva hosta treba riješiti IP adresu koju ipconfig prikazuje za dotičnog hosta. Naredba nslookup mora se pokrenuti na klijentima i na serveru.

Ručno traženje duplikata u DNS zapisima.

oFirewall blokira komunikaciju – provjerite postavke firewalla na serveru i klijentu, kao i svih ostalih firewalla koji postoje između ta dva računala (ako je primjenjivo).
oPortovi 2222 i 2223 nisu otvoreni u firewallu – isto kao gore, pobrinite se da ti portovi budu otvoreni na svim firewallima između dva računala (klijenta i servera).
oNije postavljena lozinka za administratorski račun – postavite odgovarajuću lozinku za administratorski račun (ne koristite praznu lozinku)
oNedostatna prava pristupa – pokušajte upotrijebiti podatke za prijavu administratora domene prilikom stvaranja zadatka instalacije agenta. Ako je klijentsko računalo u radnoj grupi, upotrijebite lokalni administratorski račun za to računalo.
oZajednička mreža ADMIN$ nije dostupna – na klijentskom računalu mora biti aktivirano zajedničko korištenje resursa ADMIN$. Provjerite je li ta mogućnost prisutna među ostalim zajedničkim resursima (Start > Upravljačka ploča > Administracijski alati > Upravljanje računalom > Zajedničke mape > Zajednički resursi).
oZajednička mreža IPC$ nije dostupna – provjerite može li klijent pristupiti IPC-u pomoću sljedeće naredbe iz prozora naredbenog retka na klijentu:

net use \\servername\IPC$

gdje je servername naziv ERA servera

oAktivirano je jednostavno dijeljenje datoteka – ako primate poruku o pogrešci s tekstom "Odbijen pristup" i imate kombinirano okruženje (sadrži domenu i radnu grupu), deaktivirajte mogućnosti Koristi jednostavno dijeljenje datoteka ili Koristi čarobnjak za dijeljenje na svim računalima na kojima postoji problem pri instalaciji agenta. Primjerice, u sustavu Windows 7 učinite sljedeće:
Kliknite Start, upišite mapa u okvir pretraživanje, a zatim kliknite Mogućnosti mape. Kliknite karticu Prikaži, a zatim se u okviru Napredne postavke pomaknite prema dolje i uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Koristi čarobnjaka za zajedničko korištenje.
 
oVeza na repozitorij nije ispravna – u ERA web konzoli idite na Administracija > Postavke servera, kliknite Napredne postavke > Repozitorij i provjerite je li URL adresa repozitorija ispravna.
oPaket nije pronađen u repozitoriju – ova se poruka o pogrešci obično prikazuje kada nije uspostavljena veza s ERA repozitorijom. Provjerite internetsku vezu.

icon_details_hoverNAPOMENA: U novijim operacijskim sustavima Windows (Windows 7, Windows 8 itd.) za pokretanje zadatka instalacije agenta mora biti aktiviran administratorski korisnički račun.

Postupak za aktivaciju administratorskog korisničkog računa:

1.Otvorite administracijski naredbeni redak
2.Unesite sljedeću naredbu:

net user administrator /active:yes

Linux i Mac OS

Ako instalacija agenta ne radi na operacijskom sustavu Linux ili Mac OS, problem je obično vezan uz SSH. Provjerite klijentsko računalo i pobrinite se da bude pokrenut SSH daemon. Nakon otklanjanja problema ponovno pokrenite instalaciju agenta.